Ο Δήμος Μυκόνου ανακοινώνει ότι με σημερινή απόφασή του (30-09-2020), το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου έκανε αποδεκτή την πρόταση του Δήμου για την ένταξη του έργου «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ανεμόμυλων» στο σχετικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1, Αστική Αναζωογόνηση 2019, για το ποσό των 216.756 ευρώ. Ο Δήμος Μυκόνου θα διαθέσει από ιδίους πόρους επιπλέον 493.000 για την ολοκλήρωση του έργου.

Ένα έργο μείζονος σημασίας, που απασχολεί την κοινωνία μας για δεκαετίες, τώρα βρίσκει κι αυτό ανάμεσα σε άλλα τη λύση του. Σκοπός του έργου είναι η διατήρηση της ταυτότητας του νησιού και η ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών του, που είναι εξάλλου και μια από τις στρατηγικές επιλογές της Δημοτικής Αρχής.

Σύμφωνα με την Προμελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Μυκόνου το 2017, η συγκεκριμένη περιοχή που αναβαθμίζεται, περιλαμβάνει τον κοινόχρηστο χώρο που εκτείνεται γύρω από το συγκρότημα των Κάτω Μύλων, νοτιοδυτικά της Χώρας και καλύπτει έκταση τεσσάρων (4) στρεμμάτων.

Η πρόταση της λειτουργικής και αισθητικής επέμβασης της περιοχής έχει ήδη λάβει εγκρίσεις από το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, καθώς και το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής  μετά από τροποποιήσεις που προτάθηκαν, καθώς και τομές εδάφους οι οποίες διενεργήθηκαν χωρίς να ευρεθούν αρχαιότητες.

Οι προτάσεις λοιπόν της μελέτης αποσκοπούν διττά, αφενός μεν στην ανάπλαση του χαρακτηρισμένου ως διατηρητέου μνημείου συγκροτήματος των Κάτω Μύλων και της γύρω περιοχής που έχει επίσης κηρυχθεί επίσης ως αρχαιολογικός χώρος, αφετέρου δε στη δημιουργία κατάλληλων υποδομών που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της περιοχής για στάθμευση και απόθεση απορριμμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. H ανάπλαση θα πραγματοποιηθεί με σεβασμό στην αυθεντικότητα της υφιστάμενης αισθητικής, του μνημειακού χαρακτήρα και της φυσικής ομορφιάς, προκρίνοντας ήπιες και διακριτικές παρεμβάσεις, υπό την επίβλεψη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.

Με το συγκεκριμένο έργο εξυπηρετείται η πρόσβαση και διαμονή των επισκεπτών στον χώρο, ενώ παράλληλα αναβαθμίζεται ο υφιστάμενος χώρος στάθμευσης, δημιουργούνται θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ, δημιουργούνται πεζοδρόμια, μονοπάτια και καθιστικές διατάξεις δίδοντας την δυνατότητα απόλαυσης των Μύλων. Επίσης οριοθετούνται ήπια οι χρήσεις αναψυχής, στάθμευσης και πρασίνου, εξασφαλίζοντας την λειτουργικότητα και το σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του χώρου. Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση του έργου, θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάδειξη του μνημειακού συνόλου, αποδίδοντας στη Μύκονο έναν ιστορικό χώρο επισκέψιμο, ο οποίος δύναται να αποτελέσει το πρώτο τμήμα ενός συνολικού προγράμματος ενοποίησης των μνημείων και ιστορικών θέσεων της Χώρας της Μυκόνου.

Σε σχετική δήλωση ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς δήλωσε:

« Η διατήρηση της ταυτότητας του νησιού και η ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών της Μυκόνου, αποτελούν στρατηγικές επιλογές της δημοτικής μας αρχής. Η ανάπλαση των Κάτω Μύλων και της περιοχής μεταξύ Αλευκάντρας και της συνοικίας Νιοχώρι, αποτελεί μία σημαντική παρέμβαση. Οι Κάτω Μύλοι είναι «χαρακτηρισμένο» μνημείο του τοπικού πολιτισμού μας, κι εμείς ως νέα γενιά οφείλουμε να το προστατέψουμε και να το αναδείξουμε.

Η ανάπλαση που θα συντελεστεί, αποτελεί μία απόδειξη ότι η ανάπτυξη και η πρόοδος μπορούν να συνδυαστούν με τον Πολιτισμό και την Παράδοση. Ευχαριστώ την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για τη μελέτη, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων γα την συνεργασία, καθώς και τη Διοίκηση του Πράσινου Ταμείου για τη χρηματοδότηση αυτού του σημαντικού έργου. Δεσμεύομαι ότι ο Δήμος μας θα εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες αξιοποίησης κονδυλίων από το Πράσινο Ταμείο, όπως εξάλλου είχα δεσμευτεί προεκλογικά, με σκοπό να στηριχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και η κληρονομιά μας, δίνοντας λύσεις σε χρόνια ζητήματα.»

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ