Ο Δήμος Μυκόνου με κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό και την εξασφάλιση
καλύτερων συνθηκών ασφαλείας και πρόσβασης στις παιδικές χαρές του
νησιού μας, ανακατασκευάζει και αναβαθμίζει τρεις από αυτές διαθέτοντας
το ποσό των 420.000 ευρώ.
Ειδικότερα, πραγματοποιούνται εργασίες που αφορούν την αναβάθμιση και τη
λειτουργική αποκατάσταση των χώρων αυτών, μέσω της τοποθέτησης νέου
εξοπλισμού (όπως παιχνίδια, καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων δάπεδα
ασφαλείας, ξύλινης περίφραξης κ.λπ.), σύμφωνα πάντα με τις προϋποθέσεις,
τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από το Υπουργείο
Εσωτερικών και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι τρείς (3) κοινόχρηστοι χώροι – υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου
Μυκόνου που υλοποιούνται οι προαναφερθείσες εργασίες είναι οι ακόλουθες:
1. Η Παιδική χαρά που βρίσκεται στον οικισμό της Άνω Μεράς, συνολικής
έκτασης περίπου 305, 00 τ.μ..
2. Η Παιδική χαρά που βρίσκεται στον οικισμό της Χώρας στην περιοχή
Λάκκα, συνολικής έκτασης περίπου 562,00 τ.μ..
3. Η Παιδική χαρά που βρίσκεται στον οικισμό της Χώρας στην περιοχή των
Μύλων, συνολικής έκτασης περίπου 230,00 τ.μ..
Το συγκεκριμένο έργο με τίτλο «Προμήθεια Αναβάθμιση – προσαρμογή
παιδικών χαρών στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ» είναι συνολικού ύψους
420.000 ευρώ, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως χρηματοδοτείται, μέσω του
Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», καθώς και από ιδίους πόρους του Δήμου.
Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς τόνισε:
«Περισσότερες, καλύτερες και ιδιαίτερα πιο ασφαλείς παιδικές χαρές σημαίνει
καλύτερες συνθήκες ψυχαγωγίας και παιχνιδιού, άρα, περισσότερο,
χαρούμενα παιδιά και πιο ικανοποιημένοι γονείς.
Μια πραγματική επένδυση στο μέλλον αλλά και ένα δείγμα σεβασμού στην
μυκονιάτικη οικογένεια.

Το τρίπτυχο Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός αποτελούν σταθερές και
αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες, που διαμορφώνουν τις αποφάσεις και τις
δράσεις μας. Και αυτό θα φανεί ακόμα περισσότερο τους επόμενους μήνες.»

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ