Μία πρωτοβουλία που εισηγήθηκα ως επικεφαλής της εθνικής αντιπροσωπείας της Ελλάδας στο Κογκρέσο και έγινε αμέσως αποδεκτή από τον Πρόεδρο της @kede_gr @dpapastergiou .

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την ενίσχυση του ρόλου της ελληνικής αυτοδιοίκησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παρείχε την ευκαιρία για μια ουσιαστική συζήτηση για το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Κοινός τόπος των συζητήσεων είναι ότι η αυτοδιοίκηση ως θεσμός έχει καθοριστικό ρόλο στη διάδοση των δημοκρατικών αρχών και αξιών σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών.

Ενισχύει τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών με τους θεσμούς, επιτρέπει και ενθαρρύνει τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων και το κυριότερο αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο συνομιλητή της κεντρικής εξουσίας όσον αφορά τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι σε αυτή τη συνεδρίαση ορίστηκαν και οι εισηγητές ώστε να υπάρχει επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων του Κογκρέσου τα επόμενα χρόνια.

Με σοβαρότητα και το βλέμμα στις τοπικές μας κοινωνίες σχεδιάζουμε πολιτικές και δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.