Είναι προσωπική ευθύνη όλων μας να επιβραδύνουμε την εξάπλωση του κορονοϊού (COVID-19). Όλοι, συμπεριλαμβανομένων των νέων και των υγιών ανθρώπων, πρέπει να αποφεύγουν τις μεγάλες συναθροίσεις αυτό το διάστημα. Παρακολουθήστε τις δημόσιες οδηγίες για την υγεία που παρέχονται από eody.gov.gr.

Πηγή: facebook.com