Στεφανία Σούκη

 

To ζήτημα των κοινών κανόνων στις μεταφορές και μιας κοινής ημερομηνίας στην Ευρώπη ώστε να ανοίξουν εσωτερικά στην Ευρώπη το κομμάτι των μεταφορών θέτει ο Χάρης Θεοχάρης.

Στη βιντεοδιάσκεψη των υπουργών Τουρισμού έχουν εστιάσει οι τουριστικοί φορείς με το βλέμμα στην επανεκκίνηση του κλάδου- η οποία πάντως θα είναι στα επόμενα ‘’κύματα’’ της αρσης των μέτρων από τον Ιούνιο και μετά.

Με βάση την ημερήσια διάταξη, οι υπουργοί Τουρισμού θα ανταλλάξουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές αναφορικά με τα μέτρα αρωγής που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής σε εθνικό επίπεδο. Θα ερευνήσουν πιθανές μελλοντικές ενέργειες σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ για την ταχεία ανάκαμψη του τουριστικού τομέα. «Ο τουρισμός είναι ένας από τους οικονομικούς τομείς που επλήγησαν πρώτοι και πιο έντονα από την έξαρση της νόσου COVID-19. Ο τομέας γνώρισε ταχεία και απότομη πτώση της ζήτησης και αύξηση της ανεργίας, που εκθέτουν πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε κίνδυνο», αναφέρεται σχετικά.

Από πλευράς του Ελληνα υπουργού Τουρισμού θα τεθεί μεταξύ άλλων και το ζήτημα των κοινών κανόνων στις μεταφορές και μιας κοινής ημερομηνίας στην Ευρώπη ώστε να ανοίξουν εσωτερικά στην Ευρώπη το κομμάτι των μεταφορών. Συνολικά για τον κλάδο το μεγάλο ζητούμενο είναι να υπάρξει ειδικά σε αυτό το ζήτημα μία κοινή στρατηγική και μια πιο ενιαία στρατηγική επανεκκίνησης.

Ενδεικτική είναι και η πρόσκληση προς τους Ευρωπαίους από την ECTAA, την Ευρωπαίκή Ενωση Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (σ.σ. στη χώρα μας εκπροσωπείται από τον  ΗΑΤΤΑ, τον Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων) να παρουσιάσουν ένα πιο ουσιαστικό πακέτο διάσωσης, μία συντονισμένη στρατηγική εξόδου από τον Covid-19 και ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάκαμψης για τα ταξίδια και τον τουρισμό.

«Ηρθε η ώρα για τους υπουργούς Τουρισμού να αναλάβουν συντονισμένη δράση, καθώς το 80% των τουριστικών αφίξεων στην Ευρώπη προέρχονται από αγορές εντός της ΕΕ. Ο δρόμος μπροστά είναι μακρύς και δύσκολος και τα μέτρα οικονομικής στήριξης είναι το κλειδί για την επιβίωση του κλάδου. Μέχρι στιγμής, όμως, τα μέτρα αυτά είναι λίγα και η βοήθεια δεν έχει φτάσει ακόμη στις επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε περισσότερη οικονομική δέσμευση από τα Kράτη Mέλη προς αυτό τον σημαντικό τομέα, ο οποίος συνεισφέρει περισσότερο από το 10% του ΑΕΠ της ΕΕ και παρέχει 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας», δήλωσε ο Pawel Niewiadomski, Πρόεδρος της ECTAA.

Η ECTAA πιστεύει ότι είναι καιρός η Επιτροπή και τα κράτη- μέλη να καταρτίσουν, επιπλέον, ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάκαμψης για την τουριστική βιομηχανία. Ο τουρισμός πρέπει να συνδέεται στέρεα με το «Σχέδιο Μάρσαλ» για την ανάκαμψη που ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής, κυρία von der Leyen. Οι υπουργοί Τουρισμού, σύμφωνα με τους τουριστικούς φορείς θα πρέπει να συνεργαστούν και να συντονιστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να δουν πώς αυτό το σχέδιο ανάκαμψης μπορεί να εφαρμοστεί με τον καλύτερο τρόπο σε εθνικό επίπεδο, ώστε να επιτρέψει στον τομέα του τουρισμού να απογειωθεί και πάλι και να βοηθήσει τη μετάβαση σε έναν πιο βιώσιμο, ψηφιακό και καινοτόμο τουρισμό.

Μεταξύ των θεμάτων που ζητούν να διευθετηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι και αυτό το vouchers, των πιστωτικών σημειωμάτων (που έχουν θεσπιστεί νομοθετικά και στη χώρα μας με 18μηνη διάρκεια), για τις ακυρωμένες κρατήσεις λόγω του κορωνοϊού. Το θέμα έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων με το σκεπτικό ότι ‘’σκοντάφτει’’ στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα δικαιώματα των καταναλωτών για επιστροφή των χρημάτων τους κάτω από αυτές τις συνθήκες.

Σύμφωνα με τον κ. Niewiadomski, «ενώ οι ταξιδιωτικές εταιρείες θα ήθελαν να επιστρέψουν τα χρήματά τους στους πελάτες τους, δεν υπάρχουν πλέον μετρητά στο σύστημα. Χρειάζεται μία ρεαλιστική λύση, που θα βοηθήσει τις ταξιδιωτικές εταιρείες να ξεπεράσουν την κρίση ρευστότητας, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την προστασία των καταναλωτών ». Η ECTAA και πολλοί άλλοι ενδιαφερόμενοι ζητούν προσωρινή παρέκκλιση από τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, έτσι ώστε να προσφέρουν voucher αντί της επιστροφής χρημάτων, τα οποία θα είναι ευέλικτα, θα επιστρέφεται το ποσό που αντιπροσωπεύουν στο τέλος της ισχύος τους και θα είναι εγγυημένα έναντι τυχόν αφερεγγυότητας της ταξιδιωτικής εταιρείας που τα εξέδωσε. Ενώ η τουριστική βιομηχανία δεσμεύεται να εγγυηθεί στους καταναλωτές ότι θα είναι σε θέση να ταξιδέψουν μόλις αρθούν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, η ECTAA καλεί τους ευρωπαίους ηγέτες να υιοθετήσουν μία κοινή προσέγγιση όσον αφορά τη σταδιακή άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας και τους όρους επανεκκίνησης των ταξιδιών και του τουρισμού. Ο τουριστικός τομέας θα μπορούσε να αναπτύξει κοινές κατευθυντήριες γραμμές για θέματα όπως ο σεβασμός της κοινωνικής απόστασης και των κανόνων υγιεινής, αλλά πρέπει να αποφευχθεί η επιβολή διαφορετικών κανόνων σε διαφορετικές χώρες.

Η επαναλειτουργία των ξενοδοχείων

Μείζον είναι και το ζήτημα της επαναλειτουργίας των ξενοδοχείων, για το οποίο στη χώρα μας, οι ημερομηνίες θα οριστούν με βάση και τις εισηγήσεις από τους υγειονομικούς, όπως έχει επανειλημμένα επισημάνει ο Χάρης Θεοχάρης, από τον Ιούνιο και μετά.

Στη δέσμη μέτρων πάντως προς το υπουργείο Τουρισμού που έχει σταλεί για την επόμενη μέρα από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο οι επιχειρηματίες του κλάδου έχει προταθεί η κατάρτιση, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας, Μεταφορών, Εξωτερικών και Εσωτερικών και με τους επαγγελματικούς φορείς του τουρισμού των όρων υποδοχής των επισκεπτών στη χώρα μας, για την προστασία της δημόσιας υγείας. Επιπλέον, η κατάρτιση, σε συνεργασία με το ΞΕΕ και το Υπουργείο Υγείας των ειδικών κανόνων λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων για την προστασία της υγείας εργαζομένων και πελατών έναντι του COVID-19 και σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και με τους επαγγελματικούς φορείς του τουρισμού επιπλέον καθορισμός των όρων επισκεψιμότητας των μουσείων, των αρχαιολογικών χώρων κα των λοιπών μνημείων της χώρας.

Για την τόνωση της τουριστικής ζήτησης ο κλάδος προτείνει:

• Πρόγραμμα ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού 12μηνης διάρκειας με διεύρυνση των κριτηρίων συμμετοχής των δικαιούχων και κάλυψη μέρους του κόστους διαμονής από το κράτος υπό τη μορφή voucher.

• Κατάστρωση νέου marketing plan εκ μέρους του ΕΟΤ σε συνεργασία με την Marketing Greece και τις περιφέρειες για στοχευμένες καμπάνιες στις χώρες-πηγές τουριστών με παράλληλη αύξηση του προϋπολογισμού προβολής και διαφήμισης του ελληνικού τουρισμού.

• Συνέργειες με tour operators και αεροπορικές εταιρείες για προγράμματα συνδιαφήμισης με ανταποδοτικότητα.

• Συνεργασία με τον απόδημο ελληνισμό για την προβολή της χώρας και την ανάδειξη της ως ένα ασφαλή προορισμό.

Πηγή: newmoney.gr