Συνάντηση με τον Ιταλό έγκριτο συντάκτη διαδικτυακών ταξιδιωτικών οδηγών, Mariano Guido Uberti στο πλαίσιο δημοσιογραφικού ταξιδιού που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Μυκόνου και η MTC GROUP.

Ο κύριος Uberti πρόκειται να δημιουργήσει ειδικό τομέα στους οδηγούς του για τη Μύκονο. Με 400.000 περίπου μοναδικούς χρήστες και 1.000.000 page views ετησίως στην Ιταλία και ΗΠΑ, οι οδηγοί του κυρίου Uberti που αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.uberti.eu αποδεικνύεται πως προκάλεσαν υψηλές πωλήσεις στις περιοχές που προβάλει.

Mykonos based Office of MTC Group Tourism Consulting Company of Municipalities of Greece.