Νέες προκηρύξεις  500 εκατ. ευρώ  στον
Αναπτυξιακό Νόμο

Δημοσιεύθηκαν οι νέες τροποποιημένες προσκλήσεις για τα Καθεστώτα Ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων». Η περίοδος υποβολών θα διαρκέσει από 01/09/2020 μέχρι 30/10/2020. Τα σημαντικότερα σημεία των προκηρύξεων περιλαμβάνουν:

  • Ποσοστά ενίσχυσης έως 55%.
  • Κίνητρα με την μορφή επιδότησης, φοροαπαλλαγής, ενίσχυσης της απασχόλησης, leasing κ.α.
  • Ενισχύσεις για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση και επαναλειτουργία επιχειρηματικών εγκαταστάσεων.
  • Αύξηση των ορίων ενίσχυσης έως 10.000.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο και έως 30.000.000€ ανά όμιλο επιχειρήσεων.
  • Δυνατότητα ενισχύσεων πλέον των 500.000 € και στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής.
  • Νέοι επιλέξιμοι κλάδοι δραστηριότητας όπως parking, αθλητικές εγκαταστάσεις, χονδρικό εμπόριο καυσίμων, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης κλπ.
Δείτε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΣΠΑ 2014-2020

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Προωθείται η ενίσχυση υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα με ποσοστό επιδότησης έως 65% για προϋπολογισμό έργων έως 200.000,00€.

Δείτε περισσότερα
Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 400.000€ έως 3.000.000€, με ποσοστό ενίσχυσης έως 55%, για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.

Δείτε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΠ

Σε εξέλιξη βρίσκονται Επιχειρησιακά Προγράμματα Περιφερειών με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων . Συγκεκριμένα την τρέχουσα  περίοδο, ευκαιρίες επιδότησης έχουν οι ΜΜΕ στις Περιφέρειες  Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου με επιδότηση έως 70% και προϋπολογισμό έως και 1.000.000€.
Δείτε περισσότερα

Tα έργα μας…

«Εμπιστεύτηκα την Noisis Α.Ε. προκειμένου να σχεδιάσουμε, να υποβάλουμε και τέλος να πραγματοποιήσουμε το επενδυτικό μου σχέδιο. Η επιλογή μου αποδείχτηκε απόλυτα εύστοχη καθώς σε όλη την πορεία, από την σύνταξη και υποβολή του φακέλου έως και την ολοκλήρωση του έργου, συνεργάστηκα με μια εταιρία που την διακρίνει η συνέπεια, η αξιοπιστία, η εμπειρία και η επιστημονική κατάρτιση των στελεχών της.»

Κοντιζά Γεωργία Koukoumi Ηotel, Μύκονος

Δείτε περισσότερα