Ένα από τα καλύτερα διατηρημένα κτήρια της Δήλου είναι η λεγόμενη Παλαίστρα του Γρανίτη. Χρονολογείται την περίοδο 150-125 π.Χ. και λόγω της αρχιτεκτονικής του μορφής πιστεύεται ότι λειτούργησε ως παλαίστρα. Οι παλαίστρες κατά την αρχαιότητα ήταν σχολεία φυσικής αγωγής και εκπαίδευσης των νέων στην φιλοσοφία και την ρητορική, ενώ παράλληλα αποτελούσαν χώρους συνάντησης για συζήτηση εν γένει για τον ανδρικό πληθυσμό. Στο κέντρο του κτηρίου δεσπόζει μία μεγάλη ορθογώνια αυλή (περ. 280 τ.μ.), η οποία περιβάλλεται από στοές και δωμάτια ποικίλων χρήσεων. Τα 2/3 της αυλής καταλαμβάνει τετράγωνη τετράχωρη δεξαμενή. Το εντυπωσιακό σε μέγεθος συγκρότημα (1900 τ.μ.) διατηρεί σχεδόν όλο το ύψος του ισόγειου επιπέδου του και έχει απωλέσει τον όροφο στον οποίο οδηγούσε κτιστή κλίμακα. Πρόσφατα εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η μελέτη αναστήλωσης του εμβληματικού αυτού μνημείου και ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασής του από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, οι οποίες είναι ενταγμένες στο ΕΣΠΑ – Επιχ. Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία με την Πράξη «Δήλος – ανοικτό μουσείο. Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο». Με τις επεμβάσεις, μεταξύ άλλων, αναστηλώνονται οι κιονοστοιχίες της Βόρειας Στοάς και του Περιστυλίου με τους αυθεντικούς εντυπωσιακούς γρανιτένιους κίονες που βρίσκονται στον χώρο. Με το πέρας των εργασιών, ο επισκέπτης θα μπορεί να απολαύσει την περιήγηση σε ένα ακόμη σπουδαίο μνημείο της Δήλου, μέσα στο οποίο θα μπορούν να οργανώνονται και εκδηλώσεις πολιτισμού.#Delos

Πηγή: Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων Ephorate of Antiquities of Cyclades