Ο Δήμος Μυκόνου ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της συντήρησης, αναβάθμισης και βελτίωσης των πολιτιστικών μνημείων στις νήσους Μύκονο και Δήλο, πραγματοποίησε δώδεκα (12) σημαντικές δράσεις και εργασίες, συνολικού προϋπολογισμού 145.846,68 ευρώ. 

 

Οι συγκεκριμένες δράσεις προγραμματίστηκαν μετά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Μυκόνου, και αφορούσαν στην εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση βελτίωση υποδομών – Συντήρηση και προστασία μνημείων στις νήσους Δήλο και Μύκονο», κατόπιν και της έγκρισης εκτέλεσης των σχετικών εργασιών, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Ειδικότερα:

Α) Στη Νήσο Δήλο πραγματοποιήθηκαν 4 εργασίες

 

 1. Συντήρηση – αναβάθμιση εγκαταστάσεων Μουσείου Δήλου: ανάθεση εργασιών τοποθέτησης περιφράγματος για την ασφάλεια του εργοταξίου στο Μουσείου Δήλου.
 2. Συντήρηση – αναβάθμιση εγκαταστάσεων Μουσείο Δήλου: Προμήθεια και εγκατάσταση διαχωριστικών.

 

 1. Καθαρισμοί και ευπρεπισμός αρχαιολογικού χώρου Δήλου: Καθαρισμός από αγριόχορτα του Αρχαιολογικού Χώρου Δήλου.

 

 1. Υποστήριξη αρχαιολογικής έρευνας Ρήνεια: Καθαρισμοί από αγριόχορτα στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ρήνειας.

 

Β) Στη Νήσο Μύκονο υλοποιήθηκαν 8 εργασίες

 

 1. Επέκταση και εκσυγχρονισμός Μουσείου Μυκόνου: ανάθεση μουσειογραφικής μελέτης διαμόρφωσης κεντρικών χώρων Μουσείου Μυκόνου.

 

 1. 2. Επέκταση και εκσυγχρονισμός Μουσείου Μυκόνου: απευθείας ανάθεση κατασκευών και προμήθεια υλικών εξοπλισμού περιοδικών εκθέσεων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου.

 

 1. 3. Επέκταση και εκσυγχρονισμός Μουσείου Μυκόνου: εργασιών αναβάθμισης – συντήρησης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και φωτισμού στα Μουσεία Μυκόνου και Δήλου.

 

 1. Υγρομόνωση, στεγανοποίηση, χρωματισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Μυκόνου και αποθηκών: εργασίες στον χώρο της βιβλιοθήκης και των γραφείων του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυκόνου.

 

 1. 5. Επέκταση της αρχαιολογικής διερεύνησης εντός του Κάστρου της Χώρας Μυκόνου και ανάδειξη του Κάστρου, προμήθειας οικοδομικών υλικών κονιαμάτων για τη στερέωση των καταλοίπων του Κάστρου Μυκόνου.

 

 1. 6. Επέκταση της αρχαιολογικής διερεύνησης εντός του Κάστρου της Χώρας Μυκόνου και ανάδειξη του Κάστρου – εργασίες για την κατασκευή υποστρώματος για την ανάδειξη των αρχαιοτήτων στο χερσαίο τμήμα του παλαιού λιμανιού, ανάμεσα στο Δημαρχείο (προστατευόμενο αρχαίο μνημείο «Κτήριο Βοϊνοβιτς», ως ανεγερθέν το 18ο αιώνα) και στο Ναό του Αγίου Νικολάου «της Καδένας» και την επίστρωση του χώρου των 146 τ.μ. με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο.

 

 1. Επέκταση της αρχαιολογικής διερεύνησης εντός του Κάστρου της Χώρας Μυκόνου και ανάδειξη του Κάστρου – προμήθεια χυτού βοτσαλωτού υλικού για την ανάδειξη των αρχαιοτήτων στο χερσαίο τμήμα του παλαιού λιμανιού, ανάμεσα στο Δημαρχείο και στο Ναό του Αγίου Νικολάου «της Καδένας» ώστε να αναδειχθούν τα ευρήματα με την επισήμανση της υποκείμενης κατάστασης.

 

 1. Επέκταση της αρχαιολογικής διερεύνησης εντός του Κάστρου της Χώρας Μυκόνου και ανάδειξη του Κάστρου – προμήθειας ελάσματος inox για την διάκριση μεταξύ των υλικών επίστρωσης του χώρου στο έργο της ανάδειξης των αποκαλυφθέντων αρχαιοτήτων του περιβάλλοντος χώρου του Αγ. Νικολάου του Κάστρου Μυκόνου.

 

Ο Δήμαρχος Μυκόνου, Κωνσταντίνος Κουκάς, δήλωσε σχετικά:

 

«Η πολιτιστική κληρονομιά και ο αρχαιολογικός πλούτος που έχει να επιδείξει ο τόπος μας είναι πολύ μεγάλος. Και είμαστε περήφανοι για αυτό, όπως περήφανοι είμαστε και για τα νησιά της Μυκόνου και της Δήλου. Ο πολιτισμός, η κληρονομιά αυτή, αποτελεί μέρος της ταυτότητάς μας. Είναι πολύτιμα «αγαθά» και πρέπει να τα προστατέψουμε και να τα αναδείξουμε. Για αυτό και κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να συμβάλλουμε στη συντήρηση και βελτίωση των υποδομών, στη συντήρηση και προστασία των μνημείων και των μουσείων μας στις νήσους Δήλο και Μύκονο, σε αγαστή συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων».

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ