Η Δημοτική αρχή εδώ και δύο χρόνια έχει δρομολογήσει ένα μεγάλο έργο για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου και την ενίσχυση της ασφάλειας των μετακινήσεων στο νησί μας.Στο πλαίσιο αυτό προχωρήσαμε στην εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας και ανακλαστήρων οδοστρώματος σε περιοχές που υπέδειξε η Τεχνική μας υπηρεσία. H βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας αποτελεί μία σταθερή και αδιαπραγμάτευτη αρχή της πολιτικής μας.#qualityoflife#roadinsfrastructure#movesafely#wedothebest#for#our#residentsandvisitors#mykonos

Πηγή: Κωνσταντίνος Κουκάς