Μια συνάντηση με τους 11 διευθυντές των σχολείων του νησιού μας είναι πάντα μία αφορμή για να ξαναθυμηθούμε τα σημαντικά και τα σπουδαία, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Κάναμε μια αναλυτική και ουσιαστική συζήτηση, κυρίως για τη σημασία της υπεύθυνης στάσης από όλους και της εκπαίδευσης των παιδιών όσον αφορά τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας και επισημάναμε την ανάγκη της αναλυτικής ενημέρωσης. Επιπλέον και με δεδομένο ότι σε γενικές γραμμές υπάρχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο υλικοτεχνικών υποδομών τονίστηκε ότι ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικά στο Λύκειο. Με την ελπίδα ότι το Υπ Παιδείας θα κινηθεί άμεσα για να καλύψει άμεσα τα υπάρχοντα κενά και με την προσωπική μου δέσμευση ότι θα είμαστε ακόμα περισσότερο σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας, ώστε να βοηθήσουμε ως Δήμος σε οτιδήποτε χρειαστούν εκπαιδευτικοί και μαθητές εκφράσαμε την αισιοδοξία μας για μια καλή εκπαιδευτική χρονιά.

#meeting #newschoolseason #education #prevention #protection #safestudents #mykono

 

Πηγή: kwnstantinos koukas