Με την πρόξενο Ελλάδας – Νέας Υόρκης Λ. Ζωχίου , τον Πρέσβη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Δ. Καλαμβρέζο, την Γ. Καματερού Διεύθυντρια ΕΟΤ Αμερικής – Καναδά, τον Γ. Μαργαρίτη Υπεύθυνο Τουρισμού Ν. Αιγαίου, τον Γενικό Πρόξενο Ελλάδας Κ. Κούτρα, τον Πρέσβη Κύπρου κ. Φιλίππου και τον Κ. Σκαγιά Υπεύθυνο Διαχείρισης και Υλοποίησης του Προγράμματος Tourism Exhibitions Project Greek South Aegean Islands Promo και αντιπρόσωπο της MTC Group Tourism Consulting Company of Municipalities of Greece.

Tourism Exhibitions Project Greek South Aegean Islands Promo Powered by PlatinumMembers of www.MykonosBest.euwww.SantoriniBest.eu www.ParosBest.eu