Η σημερινή μας συνάντηση με 7 ανώτατα στελέχη της Royal Caribbean με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας κ. Joshua Caroll ήταν εξαιρετικά χρήσιμη και παραγωγική. Εκτιμήθηκε η δυναμική της Μυκόνου για τον τουρισμό της κρουαζιέρας, αναδείχθηκε η σημασία εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των σχετικών υποδομών, τονίστηκε η ανάγκη συντονισμού σε εθνικό επίπεδο, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται οι λιμένες, αναλύθηκαν οι τάσεις και οι ανάγκες για τις επόμενες τουριστικές χρονιές σε τοπικό, αλλά και σε εγχώριο επίπεδο. Συμφωνήθηκε να έχουμε ένα διαρκή δίαυλο επικοινωνίας και μια δημιουργική συνεργασία για τη στοχευμένη προσέλκυση τουριστών, αλλά με σεβασμό στην ιδιαίτερη ταυτότητα του νησιού.