Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε ένα σύστημα «φωτεινού σηματοδότη» που έχει σχεδιαστεί για να συντονίζει τα ταξίδια και την διακίνηση μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να αποφευχθούν περιττοί περιορισμοί και το δικαίωμα των πολιτών στα ταξίδια. Το σύστημα για τη θέσπιση κοινού πρωτοκόλλου για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον προηγούμενο μήνα και εγκρίθηκε πριν από λίγο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην σύσταση, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων θα δημοσιεύει έναν εβδομαδιαίο χάρτη με κάθε περιοχή να έχει πράσινο, πορτοκαλί κόκκινο ή γκρι χρώμα,  με βάση τα επίπεδα των νέων περιπτώσεων κορονοϊού, τις προηγούμενες 14 ημέρες και το ποσοστό των θετικών test. Σε δήλωσή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, αναφέρει: “Χαιρετίζουμε αυτήν τη συμφωνία για να φέρουμε περισσότερη τάξη σε μια κατάσταση που προκαλεί σύγχυση. Η σημερινή εξέλιξη στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στους πολίτες και είναι ένα σαφές παράδειγμα ότι η ΕΕ ενεργεί όπως πρέπει. Έχουμε μάθει το μάθημά μας: δεν θα ξεπεράσουμε την κρίση κλείνοντας μονομερώς τα σύνορα, αλλά συνεργαζόμενοι”. Τι προβλέπει η συμφωνία Σκοπός της σύστασης είναι να αποτραπούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι κατακερματισμοί και οι διαταράξεις και να βελτιωθεί η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε ο Michael Roth, αναπληρωτής Υπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα της Γερμανίας, “Η πανδημία COVID-19 έχει διαταράξει την καθημερινή μας ζωή με πολλούς τρόπους. Εξ αιτίας των ταξιδιωτικών περιορισμών, κάποιοι από τους πολίτες μας δυσκολεύονται να πάνε στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο ή να επισκεφθούν αγαπημένα τους πρόσωπα. Είναι κοινό μας καθήκον να εξασφαλίσουμε τον συντονισμό των μέτρων που έχουν επιπτώσεις στην ελεύθερη κυκλοφορία και να παράσχουμε στους πολίτες μας όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται όταν αποφασίζουν να ταξιδέψουν. Τυχόν μέτρα που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία για να προστατέψουν τη δημόσια υγεία πρέπει να είναι αναλογικά, να μην δημιουργούν διακρίσεις και να αίρονται μόλις το επιτρέψει η επιδημιολογική κατάσταση”. Κοινά κριτήρια και χαρτογράφηση Κάθε εβδομάδα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τα ακόλουθα κριτήρια: αριθμός πρόσφατα γνωστοποιημένων κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους κατά τις τελευταίες 14 ημέρες αριθμός τεστ ανά 100.000 κατοίκους που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία εβδομάδα (ποσοστό τεστ) ποσοστό θετικών τεστ που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία εβδομάδα (ποσοστό θετικότητας των τεστ) adv Με βάση τα δεδομένα αυτά, το ECDC θα πρέπει να δημοσιεύει εβδομαδιαίο χάρτη των κρατών μελών της ΕΕ, κατανεμημένο ανά περιοχές, για να στηρίζει τα κράτη μέλη στη λήψη των αποφάσεών τους. Οι περιοχές θα πρέπει να επισημαίνονται με τα ακόλουθα χρώματα: πράσινο εάν το 14ήμερο ποσοστό κοινοποίησης είναι κάτω του 25 και το ποσοστό θετικότητας των τεστ κάτω του 4% πορτοκαλί εάν το 14ήμερο ποσοστό κοινοποίησης είναι κάτω του 50 αλλά το ποσοστό θετικότητας των τεστ είναι 4 % ή υψηλότερο, ή εάν το 14ήμερο ποσοστό ανακοίνωσης κυμαίνεται μεταξύ 25 και 150 και το ποσοστό θετικότητας των τεστ είναι κάτω του 4 % κόκκινο εάν το 14ήμερο ποσοστό κοινοποίησης είναι 50 ή υψηλότερο και το ποσοστό θετικότητας των τεστ είναι 4 % ή υψηλότερο ή εάν το 14ήμερο ποσοστό ανακοίνωσης είναι υψηλότερο του 150 γκρίζο εάν δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες ή εάν το ποσοστό των τεστ είναι χαμηλότερο από 300 Περιορισμοί της ελεύθερης κυκλοφορίας Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων που ταξιδεύουν προς πράσινες περιοχές ή έρχονται από αυτές. Όταν πρόκειται να αποφασίσουν εάν θα εφαρμόσουν περιορισμούς, θα πρέπει να σέβονται τις διαφορές στην επιδημιολογική κατάσταση μεταξύ πορτοκαλί και κόκκινων περιοχών και να δρουν με αναλογικό τρόπο. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση της επικράτειάς τους. Κατ’ αρχήν, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να αρνούνται την είσοδο σε πολίτες που έρχονται από άλλα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη που θεωρούν αναγκαίο να θεσπίσουν περιορισμούς μπορούν να απαιτούν από άτομα που έρχονται από περιοχές που δεν είναι πράσινες : να υποβληθούν σε καραντίνα να υποβληθούν σε τεστ μετά την άφιξη τα κράτη μέλη μπορούν να προσφέρουν τη δυνατότητα το τεστ αυτό να αντικατασταθεί με τεστ που διενεργείται πριν την άφιξη. Τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν επίσης να απαιτούν από άτομα που εισέρχονται στην επικράτειά τους να υποβάλλουν έντυπα εντοπισμού επιβατών. Θα πρέπει να αναπτυχθεί κοινό ευρωπαϊκό έντυπο εντοπισμού επιβατών για πιθανή κοινή χρήση. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΔΩ Συντονισμός και ενημέρωση του κοινού Τα κράτη μέλη που προτίθενται να εφαρμόσουν περιορισμούς θα πρέπει να ενημερώνουν πρώτα το θιγόμενο κράτος μέλος, πριν από την έναρξη ισχύος, καθώς και τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται ει δυνατόν 48 ώρες νωρίτερα. Τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση  θα πρέπει επίσης να παρέχουν στο κοινό σαφείς, αναλυτικές και έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με τυχόν περιορισμούς και απαιτήσεις. Κατά γενικό κανόνα, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να δημοσιεύονται 24 ώρες πριν από την έναρξη ισχύος των μέτρων. Γενικές πληροφορίες Η απόφαση επιβολής περιορισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ελεύθερη κυκλοφορία για την προστασία της δημόσιας υγείας παραμένει ευθύνη των κρατών μελών· ωστόσο, ο συντονισμός για το θέμα αυτό είναι ουσιαστικής σημασίας. Από το Μάρτιο του 2020, η Επιτροπή έχει εκδώσει σειρά κατευθυντήριων γραμμών και ανακοινώσεων με σκοπό τη στήριξη των συντονιστικών προσπαθειών των κρατών μελών και τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ. Συζητήσεις για το θέμα αυτό πραγματοποιήθηκαν επίσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Στις 4 Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου για συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τους περιορισμούς της ελεύθερης κυκλοφορίας. Η σύσταση του Συμβουλίου δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική πράξη. Οι αρχές των κρατών μελών είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του περιεχομένου της σύστασης. Δήλωση Ursula von der Leyen Μετά την πρόταση της Επιτροπής της 4ης Σεπτεμβρίου 2020, οι υπουργοί της ΕΕ κατέληξαν σήμερα σε συμφωνία για μεγαλύτερη σαφήνεια και προβλεψιμότητα σχετικά με μέτρα που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Η πρόεδρος Ursula von der Leyen, χαιρετίζοντας την έγκριση από το Συμβούλιο, δήλωσε:   «Το δικαίωμά μας να κυκλοφορούμε ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πληγεί σοβαρά από την πανδημία. Πέραν αυτού, οι πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με τόσους πολλούς διαφορετικούς κανόνες και διαδικασίες, με συγκεχυμένες πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές υψηλού και χαμηλού κινδύνου και με έλλειψη σαφήνειας για το τι πρέπει να κάνουν όταν ταξιδεύουν. Πριν από έναν μήνα, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων και στήριξης των εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ που ταξιδεύουν καθημερινά στην ΕΕ. Σήμερα, τα κράτη μέλη κατέληξαν σε συμφωνία για το πώς να κάνουν όλα αυτά πράξη. Χαιρετίζουμε την εν λόγω συμφωνία, η οποία θα φέρει περισσότερη τάξη στην παρούσα σύγχυση. Το ενιαίο μέτωπο που δημιούργησαν τα κράτη μέλη στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στους πολίτες και αποτελεί σαφές παράδειγμα δράσης της ΕΕ εκεί που πρέπει οπωσδήποτε να δρα. Έχουμε μάθει το μάθημά μας: δεν θα ξεπεράσουμε την κρίση με το μονομερές κλείσιμο των συνόρων, αλλά με τη συνεργασία. Το πρώτο σημαντικό αποτέλεσμα είναι ένας κοινός χάρτης με κοινούς κώδικες χρωμάτων βάσει κοινών κριτηρίων, ο οποίος εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Τώρα καλούμε τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή των απαραίτητων στοιχείων ώστε ο χάρτης να επικαιροποιείται σε εβδομαδιαία βάση με ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση στην ΕΕ και τις περιφέρειές της. adv Δεύτερον, παρόλο που τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μπορούν να αποφασίζουν ποια περιοριστικά μέτρα θα εφαρμόσουν, όπως καραντίνα ή διαγνωστικές εξετάσεις, τα καλούμε να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες λαμβάνουν σαφείς και έγκαιρες πληροφορίες για το τι πρέπει να κάνουν και ποιοι περιορισμοί ισχύουν, σύμφωνα με τη σημερινή συμφωνία. Επιπλέον, τα κράτη μέλη κατέληξαν σε συμφωνία όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των διαγνωστικών εξετάσεων και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους για τον καλύτερο συντονισμό των απαιτήσεων σχετικά με τις διαγνωστικές εξετάσεις και την καραντίνα. Για τους εκατομμύρια πολίτες που έχουν ουσιαστικό λόγο να ταξιδέψουν, είτε για σημαντικούς οικογενειακούς λόγους, για την εξασφάλιση του εισοδήματός τους ή για να διασφαλίσουν ότι λαμβάνουμε τα αγαθά που χρειαζόμαστε, η σημερινή συμφωνία θα αποτελέσει επίσης ευπρόσδεκτη βελτίωση στην τρέχουσα επισφαλή κατάσταση. Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα επιβολής καραντίνας. Η ισχύς της Ένωσής μας έγκειται στη δράση μας ως ενιαίου συνόλου για την προστασία των κοινών μας δικαιωμάτων και ελευθεριών, καθώς και της υγείας των πολιτών μας. Η σημερινή συμφωνία αποτελεί καλό παράδειγμα αυτής της δράσης.» Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα ταξίδια στην ΕΕ θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα Re-open EU, όπου θα γίνεται επίσης διασταύρωση των στοιχείων με τον κοινό χάρτη που δημοσιεύεται τακτικά από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Όσον αφορά τυχόν περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν σαφείς, πλήρεις και έγκαιρες πληροφορίες, μεταξύ άλλων για τις τυχόν συνοδευτικές απαιτήσεις (π.χ. αρνητικές διαγνωστικές εξετάσεις για λοίμωξη από τη νόσο COVID-19 ή έντυπα εντοπισμού επιβατών), καθώς και για τα μέτρα που εφαρμόζονται στους ταξιδιώτες που ταξιδεύουν από περιοχές υψηλότερου κινδύνου, το νωρίτερο δυνατόν πριν τα νέα μέτρα τεθούν σε ισχύ. Κατά γενικό κανόνα, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να δημοσιοποιούνται 24 ώρες πριν από την έναρξη ισχύος των μέτρων, λαμβανομένου υπόψη ότι απαιτείται κάποια ευελιξία για επιδημιολογικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει επίσης να διατίθενται στη διαδικτυακή πλατφόρμα Re-open EU. Ιστορικό Το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η απουσία ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, αποτελούν κάποια από τα πλέον πολύτιμα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σημαντικό μοχλό της οικονομίας μας. Τυχόν περιορισμοί στο θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητοι και θα πρέπει να είναι συντονισμένοι, αναλογικοί και χωρίς διακρίσεις, για την αντιμετώπιση κινδύνων για τη δημόσια υγεία. Για να περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού, τα κράτη μέλη θέσπισαν διάφορα μέτρα, ορισμένα από τα οποία είχαν αντίκτυπο στην ελεύθερη κυκλοφορία. Για την πρόληψη της διασποράς του ιού, τη διαφύλαξη της υγείας των πολιτών και τη διατήρηση της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκή Ένωση υπό ασφαλείς συνθήκες, είναι απαραίτητη η εφαρμογή μιας καλά συντονισμένης, προβλέψιμης και διαφανούς προσέγγισης όσον αφορά την επιβολή περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία. Μια τέτοια προσέγγιση είναι σημαντική για τους εκατομμύρια πολίτες που βασίζονται καθημερινά στη δυνατότητα να πραγματοποιούν απρόσκοπτα διασυνοριακές μετακινήσεις και έχει ζωτική σημασία για τις προσπάθειες ανασυγκρότησης της οικονομίας μας.     Κοινά πρωτόκολλα και ανάκαμψη του Τουρισμού στο επίκεντρο των συναντήσεων του Υπουργού Τουρισμού με Ευρωπαίους Αξιωματούχους «Tώρα είναι η ώρα, με τα νέα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας,  με τα πιο γρήγορα και αξιόπιστα πια τεστ να σχεδιάσουμε τη νέα τουριστική χρονιά. Δε μπορεί και δεν πρέπει το 2021 να ξαναζήσει ο Τουρισμός  όσα έζησε το 2020», δήλωσε ο Υπουργός Τουρισμού και Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Ευρώπης του ΠΟΤ κ. Χάρης Θεοχάρης ολοκληρώνοντας τη σειρά επαφών που είχε στις Βρυξέλλες με κορυφαίους  ευρωπαίους αξιωματούχους στο πλαίσιο επίσκεψης αντιπροσωπείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού υπό τον Γ. Γραμματέα κ. Zurab Pololikashvili. Συγκεκριμένα οι κύριοι Pololikashvili και Θεοχάρης συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. David Sassoli, με τον Αντιπρόεδρο  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά και τον Επίτροπο Eσωτερικής Αγοράς κ. Thierry Breton. H επίσκεψη στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε την ημέρα κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων σύσταση για το συντονισμό και την ομογενοποίηση δεδομένων, κατηγοριοποιήσεων και περιορισμών στις μετακινήσεις, γεγονός το οποίο σχολίασε ο Έλληνας υπουργός χαρακτηρίζοντάς το ως ένα πολύ θετικό βήμα « που πρέπει να πλαισιωθεί και με ακόμη εντονότερες προσπάθειες για να υπάρξει η πολυπόθητη ενοποίηση των διαδικασιών σε όλες τις χώρες. Η φετινή χρονιά ήταν μια δύσκολη χρονιά, μια ελπιδοφόρα όμως χρονιά και μια χρονιά στην οποία  θα πρέπει να ξαναδούμε τους κοινούς κανόνες  για να θέσουμε τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο τουριστικό μέλλον από την επόμενη χρονιά» και συμπλήρωσε ότι «σύσταση είναι ένα καλό βήμα, αλλά δεν είναι το τέλος.  Είναι η αρχή μιας διαδικασίας. Πρέπει όλες οι χώρες να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων  και ο ρόλος της Επιτροπής θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να καταφέρει να ομογενοποιήσει και να φέρει τις αντίθετες απόψεις στο ίδιο τραπέζι». Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα καθώς όλες οι πλευρές συμφώνησαν ότι ο Τουρισμός είναι πολύ σημαντικός για την Ευρώπη- η οποία σύμφωνα με τον Π.Ο.Τ είναι η πιο ανεπτυγμένη τουριστικά περιοχή του πλανήτη-  και η Ε.Ε έχει τη δυνατότητα να επιδείξει το κύρος και την ηγετική της ικανότητα θεσπίζοντας de facto πρωτόκολλα για τις μετακινήσεις. Κατά την συνάντηση με τον κ. Sassoli, ο κ. Θεοχάρης υπογράμμισε ότι  «τώρα είναι η ώρα της δράσης και της συνεργασίας για την ανάκαμψη, για τις δουλειές, για την ευημερία αλλά εν τέλει και για την υγειονομική ασφάλεια» ενώ ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφώνησε για την ανάγκη νέων, γρήγορων τεστ που θα διευκολύνουν τις μετακινήσεις  και εκφράστηκε ιδιαίτερα θετικά για τις  πέντε προτάσεις που έχει καταθέσει ο Έλληνας Υπουργός για την ανάκαμψη του Τουρισμού. Στο ίδιο πλαίσιο πραγματοποιήθηκε τόσο η συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.Μαργαρίτη Σχοινά όσο και με τον Ευρωπαίο Επίτροπο κ. Breton με τους οποίους ο κ. Θεοχάρης συζήτησε τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η Ελληνική πλευρά και το υπουργείο Τουρισμού, ώστε να μετριαστούν στο δυνατό οι συνέπειες της κρίσης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά κυρίως στο να προετοιμαστεί η επόμενη μέρα.

Πηγή: money-tourism.gr