Η Ελλάδα παρουσιάζει σταθερά ένα σημαντικό πλεόνασμα στο εμπόριο υπηρεσιών με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με στοιχεία για την τριετία 2018-2020, αλλά και τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδας για το εννεάμηνο 2021.

Το πλεόνασμα οφείλεται κατά κύριο λόγο στις ναυτιλιακές υπηρεσίες (θαλάσσιες μεταφορές) και ανέρχεται περίπου στα 400-500 εκατ. ετησίως.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις (εξαγωγές) από υπηρεσίες στα ΗΑΕ ανήλθαν το 2020 στα 519 εκατ. Ευρώ, μειωμένες κατά 23% σε σχέση με το 2019 (678 εκατ.). Αντιθέτως, τα στοιχεία του εννεαμήνου του 2021 δείχνουν ότι οι εισπράξεις θα είναι σαφώς βελτιωμένες στο σύνολο του παρελθόντος έτους, όχι μόνο έναντι του 2020, αλλά και του 2019, καθώς ανέρχονται στα 588 εκατ. Ευρώ. Εξ αυτών των εισπράξεων για το 2020, το 84% αντιστοιχούσε στις θαλάσσιες μεταφορές (ναυτιλία), ενώ μικρά ποσοστά μεταξύ 3-4% μοιράστηκαν οι υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής (ICT) και οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες (τουρισμός).

Η εικόνα αυτή στο εννεάμηνο μεταβάλλεται αρκετά, καθώς οι θαλάσσιες μεταφορές αντιπροσωπεύουν το 69% των εισπράξεων, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες σημειώνουν ισχυρή άνοδο, αντιστοιχώντας στο 16% των συνολικών εισπράξεων, ενώ αυξητική τάση παρουσιάζουν και οι κατασκευαστικές υπηρεσίες. Για λόγους σύγκρισης, σημειώνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών το πρώτο εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 227 εκατ. Ευρώ.

Αναφορικά με τις πληρωμές (εισαγωγές) υπηρεσιών από τα ΗΑΕ, αυτές ανήλθαν για το 2020 στα 104 εκατ. Ευρώ, μειωμένες κατά 42% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2019: 178 εκατ. Ευρώ). Όπως συνέβη και με τις εισπράξεις, οι πληρωμές στο 9-μηνο 2021 εμφανίζουν αύξηση στα 105,6 εκατ. Ευρώ. Οι κυριότερες κατηγορίες υπηρεσιών είναι οι λοιπές μεταφορές (αεροπορικές), οι θαλάσσιες μεταφορές και οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

Πηγή: tornosnews.gr