Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για τη πραγματοποίηση ενός από τα πλέον σημαντικά έργα υποδομών, την επέκταση του Βιολογικού Καθαρισμού Μυκόνου.
Επισημαίνεται ότι το έργο περιλαμβάνει την επέκταση των έργων βιολογικής επεξεργασίας που κατασκευάστηκαν στην αρχική φάση με σκοπό να λειτουργούν ως βιολογικοί αντιδραστήρες με μεμβράνες διήθησης (MBR), την αναβάθμιση των υποδομών των υπολοίπων μονάδων, καθώς και τη προμήθεια και εγκατάσταση σχετικού Η/Μ εξοπλισμού. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.540.183 ευρώ και χρηματοδοτείται από πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Δήμαρχος Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνος Κουκάς, που επισκέφτηκε σήμερα το έργο τόνισε ότι:
«Κατά τη σημερινή μου επίσκεψη διαπίστωσα από κοντά την ταχεία εξέλιξη των εργασιών για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο υποδομών που θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, καθώς και στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών της τουριστικής περιόδου.
Γι’ άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τη ΔΕΥΑΜ, την Τεχνική της Υπηρεσία, αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου. Σταθερή μας επιλογή είναι να αντιμετωπίσουμε οριστικά σημαντικά διαχρονικά προβλήματα του νησιού και να υλοποιήσουμε ένα στοχευμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των βασικών υποδομών του.»