Επισπεύδοντας τη μεθοδολογία εξειδίκευσης της ζήτησης, η MTC GROUP εγκαινιάζει μια σειρά
θεματικών διαδικτυακών συναντήσεων με στόχο την προσέγγιση με μεγαλύτερη επιτυχία του ποιοτικού
στόχου που θα διασφαλίσει την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες
στα πρότυπα του προηγούμενου διαστήματος που οργανώθηκαν σε αντικατάσταση ή με την ευκαιρία
διεθνών εκθέσεων.
Συγκεκριμένα, σε συνέχεια των επιτυχημένων διαδικτυακών επαφών που οργανώθηκαν το 2020 μέχρι
και την άνοιξη του 2021, οι θεματικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα από 8 έως 18
Νοεμβρίου και θα κινηθούν στα ακόλουθα πεδία :
Yachting – Hiking Tourism – Diving Tourism – Sea-Sports Tourism – Wedding Tourism -Wellness Tourism

  • Culinary Tourism -Archaeological – Cultural Tourism – Ecotourism – Fishing Tourism

Το Πρόγραμμα των διαδικτυακών συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν στην πλατφόρμα της MTC
GROUP είναι:

• 8-9/11: Culinary Tourism – Wedding Tourism – Wellness Tourism
• 10-11/11: Hiking Tourism, Ecotourism
• 12/11: Yachting – Fishing Tourism
• 15-16/11: Archaeological-Cultural Tourism
• 17-18/11: Sea-Sports Tourism – Diving Tourism

Οι συμμετέχοντες Δήμοι, όπως και κατά τις προηγούμενες συναντήσεις θα έχουν 10ωρη γραμματειακή
και τεχνική υποστήριξη.

Η επέκταση της τουριστικής περιόδου βασίζεται στην ανάπτυξη των ειδικών εκείνων θεματικών
μορφών, που ολοένα και περισσότερο κερδίζουν σημαντικά μερίδια ταξιδιωτών και μάλιστα
«φανατικών», πράγμα που συμβάλει και στην επανάληψη της επίσκεψης, ένα εξίσου βασικό ζητούμενο
για την επιτυχία κάθε στρατηγικής προσέγγισης των αγορών. Η προσαρμογή, συνεπώς, στα ζητούμενα
της αγοράς, είναι απαραίτητη , ειδικά σε εποχές πανδημίας, όπου η επέκταση στο χώρο και στο χρόνο

αποτελούν καθοριστικό παράγοντα αποτροπής φαινομένων υπερσυγκέντρωσης πληθυσμών.