Πιστώθηκαν από το Δήμο Μυκόνου στους λογαριασμούς των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, τα ποσά που αφορούν έξοδα σίτισης και διαμονής για το σχολικό έτος 2020-2021.Τα ποσά που διέθεσε ο Δήμος Μυκόνου ανά σχολική μονάδα και βαθμίδα εκπαίδευσης είναι:

Νηπιαγωγεία Μυκόνου: 16.556,68€

1ο Δημοτικό σχολείο Μυκόνου:14.826,66€

2ο Δημοτικό σχολείο Μυκόνου:23.868,34€

Δημοτικό Άνω Μεράς Μυκόνου:11.803,34€

ΓΕΛ ΜΥΚΟΝΟΥ:7.900,00€

Γυμνάσιο Χώρας Μυκόνου:6.673,34 €

Γυμνάσιο Άνω Μεράς Μυκόνου:8.140,01€

ΕΠΑΛ Μυκόνου:8.923,34 €

Συγχαρητήρια στο Δήμο Μυκόνου και στον Δήμαρχο #Κωνσταντίνος Κουκάς Κωνσταντίνος Κουκάς (Konstantinos Koukas)