Ένα πρόβλημα δεκαετιών σε σχέση με την δημιουργία ενός σύγχρονου οργανωμένου χώρου στάθμευσης, επιτέλους πήρε τον δρόμο για την οριστική λύση.

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δρομολογείται πλέον η επιδιωκόμενη αγορά των μεριδίων των συνιδιοκτητών μας στο οικόπεδο στη θέση Νταβιάς. Έτσι ο Δήμος μας θα καταστεί εξ ολοκλήρου ιδιοκτήτης, ώστε να μπορέσει να θέσει σε εφαρμογή τα σχέδια που έχει έτοιμα για την δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης και ισόγειου πολιτιστικού κέντρου, αξιοποιώντας στο έπακρο τον χώρο που έως σήμερα έχει περιορισμένη χρήση.

Με σχέδιο και αποφασιστικότητα επιλύουμε χρόνια προβλήματα και υλοποιούμε τις προεκλογικές δεσμεύσεις μας, για τη στήριξη του παραδοσιακού οικισμού και την αναβάθμιση της Χώρας Μυκόνου.

Πηγή: Κωνσταντίνος Κουκάς – Δήμαρχος Μυκόνου