Έχοντας θέσει ως στρατηγική κατεύθυνση την υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων με σεβασμό στις βασικές αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και οδικής ασφάλειας, ο Δήμος μας βρίσκεται σε φάση υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το νησί της Μυκόνου.
Βασική αρχή των ΣΒΑΚ είναι η συμμετοχικότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων, κατοίκων και επαγγελματιών.
Στα πλαίσια αυτά σχεδιάσαμε, αναπτύξαμε και έχουμε θέσει σε λειτουργία την Ψηφιακή Πλατφόρμα του ΣΒΑΚ για τη διοργάνωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και την εφαρμογή πρακτικών συμμετοχικού σχεδιασμού με επίκεντρο τη συμμετοχή των πολιτών στη συλλογή απόψεων, ιδεών αλλά και τη διαμόρφωση προτάσεων.
Στόχος μας είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας του Δήμου, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, των περιβαλλοντικών συνθηκών του νησιού μας καθώς και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας των μεταφορών, ανθρώπων και εμπορευμάτων.
Με ματιά στραμμένη στο αύριο του νησιού μας, σας προσκαλώ να συμμετάσχετε ενεργά στη διαδικασία, συμπληρώνοντας τα εξειδικευμένα ερωτηματολόγια, να καταθέσετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητά σας, τις ιδέες σας για ένα καλύτερο νησί, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://mykonosmobility.wixsite.com/sump?fbclid=IwAR3ydKCjm64Rf-TMegcjF8cngm7bhjZVMHYkOJd6BEqUFn5D9U6lfIyLO0I

Πηγή: Κωνσταντίνος Κουκάς – Δήμαρχος Μυκόνου