Του Νίκου Οικονόμου, Διευθυντή Σχολής Φιλοξενίας και Τουρισμού του NewYorkCollege

Σε μια διαρκή προσπάθεια για να ανακάμψει ο ελληνικός τουρισμός μετά την πανδημία, τα εμπόδια φαίνονται να διαδέχονται το ένα το άλλο. Ένα από αυτά είναι η έλλειψη προσωπικού, ιδιαίτερα στα εποχιακά ξενοδοχεία αλλά και σε άλλους τομείς και σε διάφορες εργασιακές θέσεις. Ειδικότερα, είναι εμφανής η έλλειψη ανθρώπων με την κατάλληλη εκπαίδευση, κατάρτιση και εμπειρία για να στελεχώσουν τις υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και αυτές του μέλλοντος. Στον αντίποδα βλέπουμε έναν επενδυτικό παροξυσμό στην χώρα μας και στο εξωτερικό ο οποίος θα φέρει περισσότερες θέσεις εργασίες στον κλάδο στο άμεσο μέλλον. Αυτό το γεγονός δημιουργεί ένα παράδοξο: Ενώ υπάρχουν πολλές ευκαιρίες σταδιοδρομίας στον κλάδο, και παράλληλα ανεργία στους νέους, οι διαθέσιμες θέσεις δεν μπορούν να καλυφθούν. Το γεγονός αυτό εγείρει πολλές συζητήσεις για τα αίτιά του.

Μία σημαντική διάσταση που διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι συμβάλλει στην μείωση του κενού είναι η διαρκής ανάγκη οι νέοι να υποστηριχθούν με τα κατάλληλα εφόδια για να διοχετευτούν με τον κατάλληλο τρόπο στην αγορά εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν και οι επιχειρήσεις να βρουν τα κατάλληλα στελέχη για τις κατάλληλες θέσεις. Από την άλλη μεριά, η εργασία του μέλλοντος είναι αβέβαιη και διάφορες μελέτες προσπαθούν να ανακαλύψουν το σωστό που πρέπει κάποιος να κάνει τώρα ώστε να είναι ανταγωνιστικός στο μέλλον.

Έρευνές και εκθέσεις από διεθνής φορείς όπως το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και την McKinsey &Company προσπαθούν να ανακαλύψουν τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζονται οι πολίτες του σήμερα για να ανταπεξέλθουν στο μέλλον. Διάφοροι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες, ερευνητικά κέντρα, σύμβουλοι επιχειρήσεων, κυβερνήσεις και άλλοι φορείς προσπαθούν να μελετήσουν τις μελλοντικές προκλήσεις ώστε να θωρακίσουμε τους ανθρώπους μας και τις επιχειρήσεις με βιώσιμες λύσεις. Εκεί που συγκλίνουν οι περισσότεροι είναι η αστάθεια, η πολυπλοκότητα και η αβεβαιότητα που μας επιφυλάσσει το αύριο.

Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι δεξιότητες που θα μας θωρακίσουν για το αβέβαιο μέλλον και θα μειώσουν τα κενά της απασχολησιμότητας; Κάποιες από αυτές είναι η κριτική σκέψη, οι επικοινωνιακές ικανότητες, η αυτοσυνείδηση ​​και η αυτοδιαχείριση, η δημιουργικότητα, η ομαδική εργασία κλπ. Σίγουρα οι γνώσεις τεχνολογίας σε όλους τους κλάδους είναι και αυτές απαραίτητες για την επιβίωση στο μέλλον. Έγκυρες πηγές τονίζουν την σημασία της ανάπτυξης «μαλακών δεξιοτήτων» ή αλλιώς soft skills που επιτρέπουν στον πολίτη του μέλλοντος να μπορεί να ελίσσεται στις συνεχείς αλλαγές του περιβάλλοντος μαζί με κάποιες απαραίτητες «τεχνικές» δεξιότητες (hard skills) που χρειάζονται για εξειδίκευση αλλά και σαν γενικές γνώσεις τεχνολογίας.

Σε αυτό το σημείο υπεισέρχεται και ο ρόλος της εκπαίδευσης και ειδικότερα της ανώτατης αφού μελέτες δείχνουν ότι οι κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών έχουν καλύτερες επιδόσεις σε διάφορες δεξιότητες που τους καθιστούν πιο ανθεκτικούς στις αλλαγές στον εργασιακό χώρο αλλά και στην αβεβαιότητα του μέλλοντος. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αφήνει αδιάφορο τον τουριστικό και ξενοδοχειακό κλάδο αφού αναμένεται και σε αυτές τις βιομηχανίες να υπάρξουν ραγδαίες αλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπαιδευτικός όμιλος New York College και η Σχολή Φιλοξενίας και Τουρισμού προσφέρει σύγχρονα προγράμματα σπουδών που συνδυάζουν τα παρακάτω:

  • Προσωπική ανάπτυξη του φοιτητή μέσω προσωπικού και επαγγελματικού προγραμματισμού, καθορισμό στόχων και δυνατοτήτων απασχόλησης.
  • Πρόγραμμα μαθημάτων συναφών με τον ξενοδοχειακό κλάδο καθώς και δραστηριότητες που δημιουργούν επαφές και δικτύωση με εταιρίες του χώρου.
  • Πρακτική άσκηση σε διακεκριμένες εταιρείες του κλάδου.
  • Πρόγραμμα μαθημάτων γενικής κατεύθυνσης όπως θέματα επιχειρήσεων, διοίκησης και άλλων διαχειριστικών λειτουργιών.
  • Συνεχή επαφή με εταιρείες του κλάδου για την άμεση απορρόφηση των φοιτητών μας στην αγορά εργασίας.

Η πολυδιάστατη προσέγγιση της εκπαίδευσης και η συνεχής επαφή με την αγορά εργασίας αφενός βοηθά στην ενεργοποίηση των απαραίτητων δεξιοτήτων στους φοιτητές μας και αφετέρου συμβάλλει στην ανάπτυξη της αγοράς εργασίας με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να ανταπεξέλθει σε διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα. Στοχεύοντας στην ανάπτυξη των σωστών δεξιοτήτων δημιουργούμε φοιτητές που έχουν περισσότερες πιθανότητες να διαπρέψουν στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και να πετύχουν τους στόχους τους.

Ο ρόλος της εκπαίδευσης ήταν πάντα καίριος στην ανάπτυξη πολιτών που έχουν τα εφόδια να επιτύχουν και να είναι ευτυχισμένοι στην ζωή τους. Από την άλλη, οι συνεχείς προκλήσεις για τους πολίτες αλλά και για τις επιχειρήσεις δεν διαφαίνονται να υποχωρούν και είναι πιθανόν να ενταθούν στο μέλλον. Η σωστή εκπαίδευση έχει την δύναμη να είναι η αρχή της λύσης σε διάφορα προβλήματα όπως τα κενά της απασχόλησης στον ξενοδοχειακό και σε άλλους τομείς. Με την σωστή επιλογή ενός εκπαιδευτικού φορέα και ενός κατάλληλου τίτλου σπουδών δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την σωστή θωράκιση στις αλλαγές και για επιτυχία στο μέλλον.

Πηγή: tornosnews.gr