Σήμερα ξεκίνησε απο το Δημοτικό Λιμενικό μας Ταμείο η ανακατασκευή της ράμπας 6 στο νέο Λιμένα.Συγκεκριμένα πρόκειται να καθαιρεθεί όλη η ανωδομή της ράμπας και να κατασκευασθεί νέα, με υλικά νέας τεχνολογίας, υψηλής αντοχής και ποιότητας. Αποτελεί ένα ιδιαίτερο κατασκευαστικό έργο, συνολικού ύψους 255.000 ευρώ ( με ΦΠΑ),που θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαίου. Μια άλλη στοχευμένη παρέμβαση με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία του νησιού.