Στα επίπεδα του 2019 κινείται η τουριστική ζήτηση μέσω διαδικτύου για τη Μύκονο τους πρώτους μήνες του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Tourix, που εξειδικεύεται στο Digital Tourism Marketing.

Η παρακολούθηση των διαδικτυακών αναζητήσεων για έναν προορισμό, όπως τονίζει η εταιρεία, έχει ιδιαίτερη σημασία για να παρακολουθήσουμε πώς διαμορφώνονται οι τάσεις χρονολογικά αλλά και ανά χώρα προέλευσης της τουριστικής ζήτησης.

Έτσι, λοιπόν, μελετώντας και αναλύοντας τα δεδομένα της τουριστικής ζήτησης μέσω διαδικτύου για τη Μύκονο συγκριτικά για τα έτη 2019, 2020, 2021 μέχρι και τον Φεβρουάριο 2022, εξάγονται οι ακόλουθες διαπιστώσεις:

  • Στην Χρονολογική Σειρά Αναζητήσεων Παγκοσμίως παρατηρούμε πως ο όγκος διαδικτυακών αναζητήσεων για διαμονή στη Μύκονο για τον Ιανουάριο του 2022 πλησιάζει τον όγκο που παρατηρήθηκε για τον Ιανουάριο του 2019 και 2020 αντίστοιχα. Ακόμα, θετικό είναι το γεγονός πως οι αναζητήσεις για τον Φεβρουάριο του 2022 ξεπέρασαν αυτές του Φεβρουαρίου του 2019 και 2020 αντίστοιχα.
  • Με βάση τον Δείκτη Ανάκαμψης μετράμε την ποσοστιαία αλλαγή του όγκου διαδικτυακών αναζητήσεων για διαμονή στη Μύκονο παγκοσμίως σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά αλλά και με το 2019 που αποτελεί το σημείο αναφοράς για τον τουρισμό πριν την εμφάνιση της πανδημίας. Βλέπουμε πως μέχρι στιγμής (Φεβρουάριο 2022) έχουμε σημαντική αύξηση του συνολικού όγκου διαδικτυακών αναζητήσεων για διαμονή στη Μύκονο  κατά 121% σε σχέση με το 2021 και αύξηση κατά 7% σε σχέση με το 2019.
  • Το 2022, οι 3 κορυφαίες χώρες σε επίπεδο αναζητήσεων για διαμονή στην Μύκονο είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και η Γερμανία. Την ίδια τριάδα είχαμε και το 2021 με την Γερμανία στην δεύτερη θέση και τις ΗΠΑ στην τρίτη.
  • Το 2022 παρατηρείται σημαντική αύξηση των αναζητήσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος για όλες τις εμφανιζόμενες χώρες. Σε σχέση με το 2019 όμως, οι χώρες που παρουσιάζουν αύξηση μέχρι στιγμής είναι μόνο η Γερμανία, η Γαλλία, οι ΗΠΑ και η Αυστρία.
  • Για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2022 οι αναζητήσεις από όλες τις χώρες σε σχέση με τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2021 αντίστοιχα είναι αυξημένες. Τον Φεβρουάριο, την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση αναζητήσεων συγκριτικά παρουσιάζουν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Ολλανδία.

Σχετικά με την έρευνα: 

Αποτελεί μέρος του εγχειρήματος Tourix Analytics, της εταιρείας Tourix, που εξειδικεύεται στο Digital Tourism Marketing, με σκοπό την αξιοποίηση των εξειδικευμένων εργαλείων της, του ανθρώπινου δυναμικού της και των πολύτιμων δεδομένων που παρέχει η Google, για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σε σχέση με την τουριστική ζήτηση για ελληνικούς προορισμούς. Η έρευνα βασίζεται στον όγκο διαδικτυακών αναζητήσεων που συλλέχθηκε χρησιμοποιώντας 3063 όρους αναζητήσεων που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την διαμονή στη Μύκονο. Πηγή: tornosnews.gr