Ο στόχος του εν λόγου Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία & Πολιτισμός” του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας & Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας & Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα πεδία της Ιστορίας και του Πολιτισμού, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στον ελλαδικό χώρο καθώς και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.

Η Διατριβή του Ιεροδιακόνου Πατρός Γεωργίου Σταλημέρου φέρει τίτλο << Εκκλησίες και Μοναστήρια της νήσου Μυκόνου>> με επιβλέποντες καθηγητές τους :

  • κ.Εμμανουήλ Καραγεωργούδης,Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών(ΕΚΠΑ).
  • κ.Ιωάννης Παναγιώτοπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Τμήμα Θεολογίας, Θεολογική Σχολή,  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • κ. Αθανάσιου Καψάλη Καθηγητή της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, ως Προέδρου του Ακαδημαϊκού

Πάντα άξιος πάτερ Άγιε.