ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ {ΤΗΣ ΜΠΑΡΚΙΑΣ) ΣΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ