Σήμερα, Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη μεταβατική οδό για τον τουρισμό κατά τη διάρκεια των Ημερών Βιομηχανίας της ΕΕ (EU Industry Days).

Η μεταβατική οδός (Transition Pathway for Tourism) είναι ένα σχέδιο που δημιουργήθηκε από κοινού με φορείς του τουριστικού οικοσυστήματος, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις βασικές δράσεις, στόχους και προϋποθέσεις για την επίτευξη των πράσινων και ψηφιακών μεταβάσεων και της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας του κλάδου.

Η Επιτροπή κάλεσε τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμετάσχουν στην εφαρμογή του. Το Transition Pathway καλεί την τουριστική κοινότητα να εφαρμόσει μέτρα σε είκοσι επτά τομείς, ανάμεσα στα οποία είναι τα ακόλουθα:

-Να επενδύσουν στην κυκλικότητα για τη μείωση της ενέργειας, των αποβλήτων, των υδάτων και της ρύπανσης, και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουν καλύτερα την αυξανόμενη ζήτηση για βιώσιμο τουρισμό

-Να ενισχύσουν τις πρακτικές ανταλλαγής δεδομένων για να δώσουν δυνατότητες σε νέες καινοτόμες τουριστικές υπηρεσίες και να βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση των προορισμών

-Να επενδύσουν σε δεξιότητες για να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και η δυνατότητα για ελκυστική σταδιοδρομία στο οικοσύστημα.

Στην έναρξη της εκδήλωσης για τον τουρισμό, ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Thierry Breton, δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορούμε να σας παρουσιάσουμε σήμερα το αποτέλεσμα μηνών συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων. Δουλεύοντας με στενή συνεργασία, καταλήξαμε σε ένα κοινό όραμα για τον τουρισμό της ΕΕ και συμφωνήσαμε επάνω στους τρόπους για να το επιτύχουμε. Αυτό το μονοπάτι θα καθορίσει την ατζέντα για τον ευρωπαϊκό τουρισμό για την επόμενη δεκαετία. Σήμερα θα ήθελα να καλέσω όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν στη διαδικασία συν-εφαρμογής».

Η ενεργή συμμετοχή όλων των παραγόντων του κλάδου θα αποτελέσει το κλειδί για την επιτυχία της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή ξεκινά σήμερα σχετική διαδικτυακή έρευνα, καλώντας την τουριστική κοινότητα της ΕΕ να μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με τις ατομικές και συλλογικές της δεσμεύσεις και να εκφράσει ενδιαφέρον συνεργασίας για την υλοποίηση της μετάβασης. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τους ενδιαφερόμενους φορείς για να καθοδηγεί, να υποστηρίζει και να παρακολουθεί την πρόοδο της μετάβασης.

Η ανάπτυξη του Transition Pathway for Tourism ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 με μια διαβούλευση των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με πιθανά σενάρια για τη μετάβαση του οικοσυστήματος. Πραγματοποιήθηκαν πολλά εργαστήρια και συναντήσεις ενδιαφερομένων για περαιτέρω ανταλλαγή ιδεών και επεξεργασία των προτάσεων.

Πηγή: tornosnews.gr