Μέσω του πλαισίου στήριξης που παρέχει το Ταμείο Ανάκαμψης για την Ψηφιακή Αναβάθμιση των ΜμΕ της χώρας,  οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα, μέσω των  προγραμμάτων «Ψηφιακά Εργαλεία MμE» & «Ψηφιακές Συναλλαγές»  και με επιδότηση έως 90% που θα λάβουν με τη μορφή ηλεκτρονικών κουπονιών (vouchers), να προχωρήσουν στην προμήθεια σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών.

Η TWINSOFT, όντας πλέον ως πιστοποιημένος ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, στα παρακάτω προγράμματα,προσφέρει την  ολοκληρωμένη σουϊτα OrExSys, σειρά προϊόντων και υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, με στόχο να συμβάλλει ενεργά στην επιτάχυνση της ψηφιακής τους αναβάθμισης. Πρόκειται για μία ιδιαιτέρως εύχρηστη και αξιόπιστη λύση, που μπορεί να δομηθεί και να παραμετροποιηθεί καταλλήλως, στα μέτρα κάθε επιχείρησης

α).  Στο Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία MμE» περιλαμβάνονται οι επιλέξιμες δαπάνες για την αγορά νέων ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών ή την αναβάθμιση ήδη υπαρχουσών λύσεων με νέα modules/θέσεις σύμφωνα με τις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων – υπηρεσιών:

1) Εφαρμογές παραγγελιοληψίας

2) Εφαρμογές Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων

3) Εφαρμογές διαχείρισης Αποθηκών & αναπλήρωσης αποθεμάτων

4) Εργαλεία επιχειρησιακής ευφυίας & ανάλυσης δεδομένων

5) Εργαλεία διασύνδεσης με υπηρεσίες παράδοσης προϊόντων και πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου

β). Στο Πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές»,  παρέχονται ενισχύσεις ύψους 90%-100% προκειμένου να υλοποιηθούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες Κατηγορίες Ενεργειών:

  • Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS.
  • Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS.
  • Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ.
  • Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από Τετάρτη 22/06/2022 έως και Δευτέρα 31/10/2022 για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το https://digitalsme.gov.gr/ και για τις προϋποθέσεις ένταξής σας στο πρόγραμμα, απευθύνεστε στον λογιστή σας.

Επικοινωνία: sales@twinsoft.gr