Το θέμα της ισότητας στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των γυναικών σήμερα και πάντα, ήταν και παραμένει ένα θέμα που οφείλει να μας απασχολήσει ουσιαστικά και όχι με ευχολόγια. Η παιδεία και η συνειδητοποίηση των συνεπειών της συμπεριφοράς μας είναι ο μόνος δρόμος σεβασμού κάθε ιδιαιτερότητας στην καθημερινή πρακτική μας. Η γυναίκα πριν γίνει μάνα, γιαγιά, αδελφή ή φίλη, ήταν και παραμένει άνθρωπος. Οι ρόλοι που αναλαμβάνει την τιμούν δεν την παραγκωνίζουν.Οφείλουμε να θέσουμε το θέμα της ισότητας των φύλων σε υψηλή θέση στο πολιτικό μας θεματολόγιο καθώς και να πολλαπλασιάσουμε τις δράσεις που προάγουν το θέμα αυτό.