Τρεις αποφάσεις για υπαγωγή ισάριθμων ξενοδοχειακών επενδύσεων, στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και ενίσχυση με επιχορηγήσεις, σε Μύκονο, Ζάκυνθο και Ελούντα Κρήτης υπογράφηκαν από τους αρμοδίους του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Οι εγκρίσεις με τις επιχορηγήσεις και οι αντίστοιχες αποφάσεις είναι οι πλέον πρόσφατες και όχι των … προηγούμενων ετών ή αρκετών μηνών και δημοσιεύονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Πιο αναλυτικά, υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΔΡΥΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον «εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής & αναβάθμιση ξενοδοχειακής μονάδας σε κατηγορία 5*, δυναμικότητας 26 δωματίων /75 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια
καταλύματα), στη Χώρα του Δήμου Μυκόνου, Δημοτική Ενότητα Μυκόνου, της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 9.000.000,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 9.000.000,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 2.523.500,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 36,08 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Ελούντα

Ακόμη, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «HOTEL MARINA ELOUNDA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «HOTEL MARINA ELOUNDA» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Γ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 25 δωματίων / 100 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη θέση
Μιραμπέλο, Πλευρά Ελούντας, Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 5.925.453,14
ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 5.925.453,14 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 1.894.832,74 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 34,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Και στην Ζάκυνθο

Τέλος, υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ Ι. & Π. ΟΕ» με δ.τ. «ANDROMEDA HOTEL» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Γ ́κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «ίδρυση Ξενοδοχειακής Μονάδας μπουτίκ, κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 56 δωματίων / 137 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην περιοχή Παντοκράτωρας της Δ.Ε. Λαγανά της νήσου Ζακύνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 5.150.601,63 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 5.099.275,98 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 1.606.271,93 € και οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 22,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Πηγή: money-tourism.gr