Τρεις νέες αποφάσεις για υπαγωγή ισάριθμων επενδύσεων σε ξενοδοχεία, στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και ενίσχυση με επιχορηγήσεις, εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης. Τα νέα ξενοδοχεία θα γίνουν σε Μύκονο και Κουφονήσι, ενώ εντάχθηκε και η ανακαίνιση μεγάλης μονάδας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι εγκρίσεις με τις επιχορηγήσεις και οι αντίστοιχες αποφάσεις είναι οι πλέον πρόσφατες και όχι των … προηγούμενων ετών ή αρκετών μηνών και δημοσιεύονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Πιο αναλυτικά, υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του Ν. 4399/2016 (ΣΤ ́ κύκλος), όπως ισχύει,
που αναφέρεται στον «εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας ολοκληρωμένης μορφής, κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 336 δωματίων / 671 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην περιοχή Αμμουδάρα της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου, του Δήμου Μαλεβιζίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 21.240.000,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 21.240.000,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (Για Συμβατική Επένδυση), συνολικού ύψους 5.310.000,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 5,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Μύκονο

Ακόμη υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΞΥΔΑΚΗ ΒΕΛΑΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΕΛΑΝΟΣ ΙΚΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ ́ κύκλος), όπως ισχύει,  που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας
κατηγορίας 5* δυναμικότητας 30 δωματίων / 70 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη θέση Τούρλος του Δήμου Μυκόνου, της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.498.266,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.498.266,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 979.514,48 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 14,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στο Κουφονήσι

Τέλος, υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΘΕΝΣ ΣΤΕΥ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «ATHENS STAY GROUP» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ ́ κύκλος), όπως ισχύει,  που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 4* δυναμικότητας 16 δωματίων / 49 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη περιοχή Χαροκόπου στο Άνω Κουφονήσι, της
Δημοτικής Ενότητας Κουφονησίων, του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.348.540,62 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.348.540,62 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 941.916,25 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 5,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Πηγή: money-tourism.gr