Ποιοι είναι οι βασικοί τομείς για την πληρωμή τουριστικών επιχειρήσεων τους οποίους περιλαμβάνει το έργο της Ομάδας Εργασίας που συστήνεται για την επιτάχυνση των διαδικασιών

Τέσσερις βασικούς τομείς για την πληρωμή τουριστικών επιχειρήσεων περιλαμβάνει το έργο της Ομάδας Εργασίας που συστήνεται για την επιτάχυνση των διαδικασιών πληρωμής των τουριστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της υλοποίησης των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid -19, και ειδικά εκείνων που δεν ολοκληρώθηκαν εντός του 2020.

Οι τέσσερις τομείς αφορούν α) στη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19, β) στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση των κατ’ εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων, γ) στην στήριξη επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. και τουριστικά τρένα και δ) στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους».

Με απόφαση του υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη που δημοσιεύεται στη «Διαύγεια» έργο της Ομάδας Εργασίας είναι ο συντονισμός των ενεργειών των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου που εμπλέκονται στα ανωτέρω αναφερόμενα μέτρα, η βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών που τυχόν προκαλούν καθυστερήσεις στις πληρωμές και η συνεργασία με λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες εκτός υπουργείου με σκοπό την επιτάχυνση και την ολοκλήρωση της πληρωμής των τελικών δικαιούχων. Παράπονα για καθυστερήσεις στις πληρωμές έχουν επανειλημμένα εκφραστεί από τουριστικούς φορείς, ενώ τώρα με βάση την υπουργική απόφαση, το έργο της ομάδας εργασίας ορίζεται να ολοκληρωθεί έως την 1η Μαρτίου 2021.

Όπως αναφέρεται «η Ομάδα Εργασίας συντάσσει σε εβδομαδιαία βάση ενημέρωση σχετικά με την πορεία εξέλιξης των θεμάτων που σχετίζονται με την πληρωμή των δικαιούχων, η οποία υποβάλλεται στον υπουργό και την Υπηρεσιακή Γραμματέα του υπουργείου. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει σε ολομέλεια ή σε επιμέρους ομάδες κατά την κρίση της συντονίστριας, είτε στην έδρα του Υπουργείου Τουρισμού είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, εντός ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής ή αποζημίωσης».

Πηγή: newmoney.gr