Η SKAG συμμετείχε στην Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης Bravo Sustainability Week 2021, που διοργανώνει το Quality Νet Foundation, όπου διακρίθηκε ως νικήτρια στα Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2021, στο Πυλώνα ΚΟΙΝΩΝΙΑ, με την πρωτοβουλία «’Save Earth’: Παραγωγή θεματικών τετραδίων αναφερόμενοι στους 17 Παγκόσμιους Στόχους», για την υποστήριξη ενός βιώσιμου μέλλοντος!

Η τελετή ανάδειξης πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Πέμπτη 3 Ιουνίου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Bravo Sustainability Week 2021. Ειδικότερα η SKAG, μέσα από την αποτύπωση και των 17 στόχων επάνω στα εξώφυλλα των θεματικών τετραδίων “SAVE EARTH” συνέβαλε στην γνωστοποίηση και την εγρήγορση του κοινού στους τους 17 παγκόσμιους στόχους που οφείλει η κοινωνία μας να ενστερνιστεί και την επίτευξή τους μέχρι το 2030 έτσι ώστε να συνεισφέρουμε όλοι στον εθνικό διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ελλάδα. H ανάδειξη της SKAG επιτεύχθηκε από 2 επιτροπές αξιολόγησης και από ένα σύνολο 14.380 Ενεργών Πολιτών.

Η Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης Bravo Sustainability Week 2021 είναι το ετήσιο ραντεβού όλων των Υπεύθυνων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν τη μετάβαση μας σε ένα βιώσιμο μέλλον καθώς και των Ενεργών Πολιτών που συμμετέχουν και συμβάλλουν στην επιτυχία και εξέλιξη των πρωτοβουλιών που διαμορφώνουν τη Δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο.

Πηγή: itech4u.gr