“Στηρίζουμε έμπρακτα τα αθλητικά σωματεία του νησιού .. Συνεχίζουμε..”

Πηγή: Κωνσταντίνος Κουκάς – Δήμαρχος Μυκόνου