«Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟ ΝΗΣΙ»

Ο Δήμος Μυκόνου σε ακολουθία της πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» και καταθέτοντας σχετική πρόταση, εντάχθηκε με επιτυχία στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Δράσεις Περιβάλλοντος Ισοζυγίου 2020» (Σ.Φ.Η.Ο.) – Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων εντός του 2021.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε πρώτη φάση πρόκειται να διαθέσει το ποσό της τάξεως των 11,5 εκ. ευρώ σε Δήμους όλης της χώρας με στόχο τη δημιουργία 10.291 σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην ελληνική επικράτεια. Ουσιαστικά, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί την αφετηρία εισόδου των Δήμων και των τοπικών τους κοινωνιών στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Ειδικότερα, ο Δήμος Μυκόνου υλοποιώντας τις απαραίτητες διαδικασίες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα χρηματοδότησής, διαμόρφωσε και κατέθεσε πρόταση με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Μυκόνου» με προϋπολογισμό ύψους 39.680 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) πετυχαίνοντας να εξασφαλίσει τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Σύμφωνα με το Άρθρο 17 του ν.4710/2020 (ΦΕΚ 142 Α/2020) «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και της διατάξεις», καθίσταται υποχρεωτική η χωροθέτηση ενός (1) κατ’ ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ανά χίλιους (1.000) κατοίκους εντός των ορίων διοικητικής ευθύνης του κάθε δήμου.

Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός του δήμου μας ανέρχεται σε 10.134 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή του 2011, θα πρέπει να χωροθετηθούν τουλάχιστον 10 σημεία φόρτισης, σε σημεία που θα υποδειχθούν στο πλαίσιο του ανωτέρω σχεδίου.

Για την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. θα ληφθούν υπόψη οι αντικειμενικές ανάγκες του Δήμου μας, ενώ το τελικό σχέδιο που θα εγκριθεί και θα παραδοθεί στο Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα είναι πλήρως σύμφωνο με τις διατάξεις της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.».
Ο Δήμαρχος Μυκόνου, Κωνσταντίνος Κουκάς, δήλωσε σχετικά:

«Βαδίζοντας σε μια νέα εποχή για την ηλεκτροκίνηση σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στη Μύκονο, διεκδικήσαμε και πετύχαμε να εντάξουμε την υλοποίηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) για το νησί μας στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, που υλοποιείται από το Πράσινο Ταμείο.
Ο Δήμος Μυκόνου επιδιώκοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού δίνει έμφαση στον πράσινο τρόπο μετακίνησης, με απώτερο σκοπό την υλοποίηση του Σ.Φ.Η.Ο. μέσα στο 2021 και τη δημιουργία τουλάχιστον δέκα θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που αντιστοιχούν βάσει νομοθεσίας στον αριθμό των μόνιμων κατοίκων.
Η Δημοτική Αρχή σε ακολουθία του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων που βρίσκεται προ των πυλών συνεχίζει σταθερά τις δράσεις και τις ενέργειες για ένα βιώσιμο νησί πρότυπο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του.»

Πηγή: kkoukas.gr