Την στρατηγική μάρκετινγκ καθώς και τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για τον ελληνικό τουρισμό την τρέχουσα χρονιά όπως έχουν προσδιοριστεί από το υπουργείο Τουρισμού αποκαλύπτει σήμερα το Travel.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ποσοτικοί στόχοι για το 2022, που έχουν προκριθεί από το υπουργείο Τουρισμού με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργού Τουρισμού κ. Βασίλη Κικίλια, αφορούν σε ό, τι έχει να κάνει με τις εισπράξεις και τις διανυκτερεύσεις το 75% των αντίστοιχων εισπράξεων και διανυκτερεύσεων του 2019 και σε ότι αφορά τις αφίξεις το 70% των αντίστοιχων αφίξεων του 2019. Επίσης, έχει τεθεί στόχος για αύξηση κατά 20% των εσόδων του εγχώριου τουρισμού. Πάντως, επισημαίνεται ότι για την επίτευξη των στόχων θα παίξει μεταξύ άλλων ρόλο και η ανακοπή της εξέλιξης ενός νέου κύματος της πανδημίας

Στρατηγική μάρκετινγκ για τον ελληνικό τουρισμό

Ρόδος: Photo: Marketing Greece/DTMH Digital Studio

Η βάση για τη διαμόρφωση των γενικών και ειδικών στόχων της στρατηγικής μάρκετινγκ για τον ελληνικό τουρισμό διαμορφώνεται με βάση τα παρακάτω συμπεράσματα:

-Αν και η τουριστική ζήτηση ανακάμπτει με γοργούς ρυθμούς, η πανδημία μετέβαλε τις ταξιδιωτικές συνήθειες, με αποτέλεσμα η επιλογή κοντινών ή εγχώριων προορισμών για αναψυχή-ξεκούραση να συνεχίσει να έχει υψηλή θέση στις προτιμήσεις και το 2022.

-Εξαιτίας της ανάγκης για ενίσχυση του αισθήματος υγειονομικής ασφάλειας, η ζήτηση για πακέτα διακοπών μέσω ταξιδιωτικών πρακτόρων και tour operators αναμένεται να σημειώσει αύξηση, ενώ παράλληλα το ενδιαφέρον για αυτόνομα ταξίδια και ταξίδια με διαμονή σε καταλύματα βραχυχρόνιων μισθώσεων (short-term rentals) αναμένεται να μειωθεί.

-Οι διακοπές «ήλιου και θάλασσας» θα συνεχίσουν να αποτελούν την κύρια επιλογή των ταξιδιωτών κατά την θερινή περίοδο του 2022. Ταυτόχρονα, σημειώνεται σημαντική ζήτηση για ταξίδια υγείας και ευεξίας, περιπέτειας, αλλά και city breaks, σε συνδυασμό με δευτερεύοντες/υποστηρικτικές μορφές τουρισμού (π.χ. τουρισμό πολυτελείας).

Η χρήση των νέων τεχνολογιών μεταφέρεται και στον τουριστικό κλάδο, καθώς τόσο η ψηφιοποίηση των τουριστικών επιχειρήσεων όσο και η υιοθέτηση έξυπνων πρακτικών από τους προορισμούς επιταχύνεται, αποτελώντας πηγή νέων συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

-Η εντεινόμενη κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό με την πανδημία ενίσχυσε την επιταγή της βιωσιμότητας. Ως εκ τούτου, η βιώσιμη διαχείριση των προορισμών και των τουριστικών επιχειρήσεων συνιστά ολοένα και σημαντικότερο κριτήριο για τους σύγχρονους ταξιδιώτες. Η βιώσιμη διαχείριση αποτελεί ολοένα και περισσότερο κριτήριο επιλογής προορισμών από τους επισκέπτες και αναδεικνύονται οι έννοιες του υπεύθυνου τουρισμού και του υπεύθυνου τουρίστα.

-Η εργασία από απόσταση ανέδειξε νέες αγορές ταξιδιωτών που αναμένεται να εδραιωθούν στη μετά-Covid εποχή (π.χ. ψηφιακοί νομάδες).

-Τα μεγέθη του ελληνικού τουρισμού το 2021 βελτιώθηκαν σημαντικά σε σχέση με το 2020, παρουσιάζοντας ωστόσο σημαντική εποχικότητα παρά τις γενικά αυξητικές τάσεις.

-Κυριότεροι ανταγωνιστικοί προορισμοί για το 2022 αναμένεται να είναι ευρωπαϊκοί προορισμοί που προσφέρουν προϊόν «ήλιου-θάλασσας» και που παρουσιάζουν θετικά επιδημιολογικά δεδομένα. Επίσης, προορισμοί με διαφοροποιημένα τουριστικά προϊόντα στη βάση όχι μόνο των θεματικών/αυθεντικών εμπειριών, αλλά και της ψηφιοποίησης και της βιωσιμότητας θα αποτελέσουν πρόσθετους ανταγωνιστές.

Photo: Unsplash

Πώς θα πλασαριστεί στις ξένες αγορές ο ελληνικός τουρισμός

Η προτεινόμενη εθνική στρατηγική marketing για τον τουρισμό είναι η ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο, σύγχρονο, ελκυστικό, υγειονομικά ασφαλή, πολυνησιακό προορισμό με παράλληλα πολυποίκιλη ενδοχώρα, που προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες θεματικού τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενισχύοντας ταυτόχρονα το παραδοσιακό προϊόν «ήλιος και θάλασσα» με οριζόντιο γνώμονα τη βιωσιμότητα.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόταση στρατηγικής marketingεξυπηρετεί τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί για τον ελληνικό τουρισμό το 2022. Οι εν λόγω στόχοι έχουν αποτυπωθεί στο Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Τουρισμού για το 2022, ως ακολούθως:

Προώθηση του ελληνικού τουριστικού brand διεθνώς, μέσω της δωδεκάμηνης τουριστικής προβολής της χώρας και την ενίσχυση μεριδίων στις παραδοσιακές αγορές, αλλά και διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση μεριδίων σε 5 αγορές εκτός Ε.Ε. (Αυστραλία, Κίνα, ΗΠΑ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Καναδάς)

-Ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας δεξιοτήτων ανθρώπινου παράγοντα στον Τουρισμό

-Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του, μέσω της ενίσχυσης του εγχώριου τουρισμού (π.χ. μέσω του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους»), την ανάδειξη θεματικών και ειδικών μορφών τουρισμού και την ψηφιοποίηση (διοικητικών διαδικασιών, αρχείων, του ενιαίου μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων), περιλαμβανομένης και της διαμόρφωσης και λειτουργίας του ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής αφίξεων και αναχωρήσεων στα τουριστικά καταλύματα της χώρας

-Προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης (μέτρηση δεικτών βιωσιμότητας του ελληνικού τουρισμού, λειτουργία Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού, λειτουργία Κέντρου Έρευνας για τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό στη Μεσόγειο σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου για την επίτευξη Βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, πιστοποίηση Τουριστικών Προορισμών και Τουριστικών Επιχειρήσεων με Σήμα Προσβασιμότητας, κ.λπ.)

Επιπλέον, σημειώνεται ότι το σύνολο δράσεων και έργων του τομέα του τουρισμού, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντάσσονται στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των ως άνω στρατηγικών στόχων. Συγκεκριμένα, τα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του τομέα τουρισμού, που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2025, περιλαμβάνουν:

  • Τη σύσταση και λειτουργία Μηχανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών και σχετικών Παρατηρητηρίων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης
  • Την ενίσχυση του ορεινού τουρισμού, μέσω της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων και ορειβατικών καταφυγίων, της χρηματοδότησης σχετικού εξοπλισμού και της δημιουργίας υποδομών ορεινών μονοπατιών
  • Τη χρηματοδότηση δημιουργίας νέων και αναβάθμισης υφιστάμενων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού
  • Την ψηφιακή διασύνδεση και προώθηση του αγροτουριστικού προϊόντος της χώρας και της γαστρονομίας
  • Την αναβάθμιση και ψηφιοποίηση των εγκαταστάσεων των τουριστικών λιμένων
  • Την ανάπτυξη εκτεταμένων παρεμβάσεων ημι-μόνιμων υποδομών σε παραλίες της χώρας, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζομένων ατόμων
  • Την ανάπτυξη του καταδυτικού τουριστικού προϊόντος της χώρας
  • Τη χρηματοδότηση απόκτησης νέων δεξιοτήτων και επανακατάρτισης των απασχολούμενων στον τουριστικό τομέα
  • Τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ε.Ο.Τ.
  • Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων
Καβουρότρυπες/Photo: Marketing Greece
Πλάκα Πηλίου/Photo: Shutterstock

Βάσει του συνόλου των ανωτέρω, οι γενικοί στόχοι marketing για το 2022 διαμορφώνονται ως εξής:

-Εδραίωση της Ελλάδας ως top of mind τουριστικού προορισμού, μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης της μοναδικής τουριστικής ταυτότητας της χώρας (brand identity)

-Ενίσχυση της φήμης του προορισμού «Ελλάδα» ως προορισμού μοναδικών και πολυθεματικών εμπειριών και δευτερευόντως ως υγειονομικά ασφαλούς προορισμού

-Άμβλυνση της εποχικότητας μέσω της διαφοροποίησης του προϊόντος. Προώθηση ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού που θα έχουν το χαρακτήρα της «μοναδικής και πολυθεματικής εμπειρίας» με έμφαση στην γεωμορφολογική υπεροχή της χώρας και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ανάλογα με τις δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης κάθε Περιφέρειας, σε συνδυασμό με τις τάσεις της παγκόσμιας ζήτησης, αλλά και τις ευκαιρίες που παρέχει το αναπτυξιακό εργαλείο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ενίσχυση των παραδοσιακών αγορών εισερχόμενου τουρισμού και ανάπτυξη νέων, ιδίως κατόπιν της στρατηγικής προτεραιοποίησης του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης 2022

-Ισόρροπη γεωγραφικά προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με ζητούμενο την γεωγραφική διασπορά των επισκεπτών/ μερίδιο περιφερειών και εφαρμογή του προτεινόμενου brand architecture

Επιπλέον, τίθενται οι ακόλουθοι ειδικοί στόχοι marketing για τον ελληνικό τουρισμό:

-Προβολή των ειδικών μορφών τουρισμού σε σχέση με την συνολική προβολή της χώρας σε ποσοστιαία αναλογία διαφημιστικής δαπάνης (ενέργειες διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων) άνω του 50%, δίνοντας προτεραιότητα στον τουρισμό υπαίθρου—ορεινό, ευεξίας, γαστρονομικό, πολιτιστικό, αναψυχής, πολυτέλειας.

-Tailor-made υιοθέτηση online και offline σύγχρονων επικοινωνιακών τακτικών ανά αγορά- στόχο, κατάλληλων να προσεγγίσουν τα κρίσιμα κοινά (opinion leaders)

-Ειδική στόχευση στους ψηφιακούς νομάδες

-Τόνωση του εγχώριου τουρισμού, ιδίως κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες

-Αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας που υποδεικνύεται από τα Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού και εμφανίζεται ad hoc – για στόχευση σε ξένες τουριστικές επιχειρήσεις που οργανώνουν ή πρακτορεύουν ταξίδια στην Ελλάδα

-Αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων της πλατφόρμας και της εφαρμογής visit Greece.

Πηγή: travel.gr