Άδειες για δύο νέες πλωτές εξέδρες σε Μύκονο και Βουλιαγμένη

Νέες πλωτές εξέδρες εγκρίθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, προς τοποθέτηση σε θαλάσσιες περιοχές της Μυκόνου και της Βουλιαγμένης.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων,  ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στο Καλό Λιβάδι Μυκόνου, για λογαριασμό της εταιρείας ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ, μπροστά από την επιχείρηση αυτής.

Η εν λόγω πλωτή εξέδρα, επιφάνειας 72,79 τ.μ., με διάδρομο σύνδεσης επιφάνειας 5,08 τ.μ., έχει ως σκοπό την εποχιακή, προσωρινή πρόσδεση σκαφών έως 10 μέτρα.

Σημειώνεται ότι η κατασκευή, η τοποθέτηση και η αγκυροβολία της πλωτής εξέδρας γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη του αιτούντος, άνευ πάκτωσης, και σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες και σχέδια. Η Λιμενική Αρχή προβαίνει οποτεδήποτε σε έλεγχο του τρόπου αγκυροβολίας της πλωτής εξέδρας.

Παράλληλα, η ίδια ως άνω αρχή εξέδωσε άδεια για την τοποθέτηση  πλωτής εξέδρας στον Όρμο Ζώσκα της Βουλιαγμένης, για λογαριασμό της εταιρείας ΟΡΜΟΣ ΖΩΣΚΑ Ε.Ε.

Η ανωτέρω πλωτή εξέδρα, επιφανείας 37,5 τ.μ., με διάδρομο σύνδεσης 13,95 τ.μ., τοποθετείται για εποχιακή χρήση έως 6 μηνών και έχει ως σκοπό την προσωρινή πρόσδεση σκαφών.

Τέλος, σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαίων, πολιτιστικής φύσης αντικειμένων κατά την διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης της πλωτής εξέδρας, οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να τις διακόψουν και να ειδοποιήσουν αμέσως την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, προκειμένου να προβεί σε ενέργειες των αρμοδιοτήτων της.

Πηγή: tornosnews.gr