Το ξενοδοχείο Saint John Hotel Villas & Spa στη μύκονο

Νέες πλωτές εξέδρες εγκρίθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, προς τοποθέτηση σε θαλάσσιες περιοχές της Μυκόνου.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων,  ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στο Καλαμοπόδι της Μυκόνου, για λογαριασμό της εταιρείας  CAVO PARADISO S.A.

Η πλωτή  εξέδρα, επιφάνειας 75,81 τ.μ. με χρήση διαδρόμου σύνδεσης διαστάσεων 10,43 τ.μ., θα χρησιμοποιηθεί για εποχιακή χρήση μέχρι έξι μηνών, για την προσωρινή πρόσδεση σκαφών.

Δεν επιτρέπεται η χρήση της πλωτής εξέδρας για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής, ούτε δύναται να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς.

Παράλληλα, η ίδια ως άνω αρχή ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Ιωάννη στη Μύκονο, μπροστά από το ξενοδοχείο SAINT JOHN HOTEL VILLAS & SPA, για λογαριασμό της εταιρείας ΑΧΙΝΟΠΟΔΙ Α.Ε.

Διαβαστε περισσότερα εδώ