Η ΔΕΥΑ Μυκόνου προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΟΓΟΜΑΝΔΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ» με προϋπολογισμού 5.989.200,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Στις 29 Νοεμβρίου η ΔΕΥΑ Μυκόνου προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση που αφορά στο πολύ μεγάλο έργο της επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή Αλογόμανδρα του Δήμου Μυκόνου.

Το πολύ σημαντικό αυτό έργο για το νησί μας εντάχθηκε με επιτυχία μετά από συντονισμένη συνεργασία του Δήμου Μυκόνου με την Τεχνική Υπηρεσία και τη ΔΕΥΑΜ στις αρχές του 2019 στην πρόσκληση που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια του προγράμματος ενίσχυσης των ΟΤΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», λαμβάνοντας πλήρη χρηματοδότηση με κύριο έργου τη ΔΕΥΑΜ.

Συγκεκριμένα ως προς την υλοποίησή του, θα αναπτυχθεί σε δημοτικό γήπεδο εντός του οποίου λειτουργεί σήμερα η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και θα περιλαμβάνει την επέκταση των έργων βιολογικής επεξεργασίας, που κατασκευάσθηκαν στην αρχική φάση (Α’ Φάση), ώστε να λειτουργούν ως βιολογικοί αντιδραστήρες με μεμβράνες διήθησης (MBR), καθώς και την αναβάθμιση των υπολοίπων μονάδων.

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται η εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής, η κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού, η προμήθεια και η εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία του συνόλου του έργου από τον Ανάδοχο κατασκευής για δώδεκα (12) μήνες.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται στα 4.830.000,00 Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς δήλωσε:

«Οι επιτυχίες που σημειώθηκαν από την παρούσα Δημοτική Αρχή ως προς τις επιχορηγήσεις που διεκδικήσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «Φιλόδημος» ξεκινούν να υλοποιούνται.

Το πολύ μεγάλο και ύψιστης σημασίας έργο όπως αυτό της αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή Αλογόμανδρα του νησιού μας, είναι ένα έργο απαραίτητο προκειμένου οι υποδομές του Δήμου Μυκόνου να ανταποκρίνονται με επάρκεια στην αύξηση της τουριστικής ροής.

Η υλοποίηση όλων των έργων που έχουν εγκριθεί στο πρόσφατο παρελθόν βρίσκεται προ των πυλών. Παράλληλα όμως, θα συνεχίζουμε να διεκδικούμε κάθε κρατική επιχορήγηση ώστε να θέτουμε τις βάσεις για μελλοντικά έργα που θα αναβαθμίσουν επιπρόσθετα την ποιότητα ζωής των κατοίκων του νησιού μας και θα εξασφαλίσουν ακόμη καλύτερες υποδομές σε όλους τους τομείς.»

Πηγή : mykonosvoice.gr