Την επιχορήγηση νέων ξενοδοχειακών επενδύσεων στη Μύκονο και στη Βυτίνα ενέκρινε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, έγκριση έλαβε το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας ΚΑΛΕΠΕΙΑ Ι.Κ.Ε που αφορά στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων στη Μύκονο, δυναμικότητας 150 κλινών, συνολικού επιλέξιμου κόστους  12.010.692,25 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 12.010.692,25 ευρώ.

Παράλληλα, το υπουργείο ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας OTUS Ι.Κ.Ε. που αναφέρεται στην ίδρυση νέας ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, δυναμικότητας 31 δωματίων, 104 κλινών στη Βυτίνα,  συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 6.814.711,70 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 6.814.711,70 ευρώ.

 

Πηγή: tornosnews.gr