Το Ερευνητικό Εργαστήριο Τουρισμού TourLab του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ξεκίνησε διεθνή έρευνα μέσω εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο την αποτύπωση της εικόνας της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού στην εποχή της πανδημίας της COVID-19 και τη μελέτη της μάρκας/brand “Ελλάδα”. “Tα ευρήματά αυτής της έρευνας μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμα για την ανάπτυξη τουριστικής στρατηγικής για την χώρα μας μετά τη λήξη της πανδημίας”, σημειώνει ο κ. Ευάγγελος Χρήστου, κοσμήτορας της σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Mιλώντας στο ΑΠΕ/ΜΠΕ ο κ. Χρήστου ανέφερε: ”Ο τουρισμός επηρεάζεται -θετικά ή αρνητικά- από εξωγενείς παράγοντες, τους οποίους συχνά αδυνατούμε να προβλέψουμε. Στο παρελθόν διάφοροι παράγοντες, όπως οι διεθνείς οικονομικές κρίσεις, θεομηνίες όπως η έκρηξη του ηφαιστείου Εϊγιαφιάτλαγιοκουτλ στην Ισλανδία το 2010 που καθήλωσε χιλιάδες αεροπλάνα σε πολλές χώρες για σημαντικό χρονικό διάστημα, επιδημίες και πανδημίες όπως ο ιός SARS το 2003 και ο ιός Η1Ν1 το 2009, τρομοκρατικές ενέργειες ή πολεμικές συγκρούσεις και κοινωνικές αναταραχές, επηρέασαν αρνητικά τη διεθνή τουριστική βιομηχανία”, εξηγεί και επισημαίνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις, ανάλογες κρίσεις ανέκοψαν σε σημαντικό βαθμό τη δυναμική της τουριστικής ανάπτυξης και επέδρασαν αρνητικά στον τουριστικό κλάδο και της Ελλάδας.

Η αντιμετώπιση ανάλογων καταστάσεων έως τώρα βασιζόταν σε γενικά παραδεκτές αρχές και διαδικασίες διαχείρισης κρίσης, για αρκετές από τις οποίες οι περισσότεροι τουριστικοί προορισμοί και τουριστικές επιχειρήσεις διέθεταν κάποια τεχνογνωσία. Όμως, η τρέχουσα κρίση του νέου κορονοϊού πρακτικά αποτελεί μία κατάσταση εντελώς πρωτόγνωρη, η οποία δεν είναι δυνατό να συγκριθεί με τις κρίσεις του παρελθόντος και κατά συνέπεια, οι μελλοντικές επιπτώσεις της στην τουριστική βιομηχανία είναι αδύνατο να εκτιμηθούν ορθά την παρούσα στιγμή”.

Ο καθηγητής επισημαίνει ότι στον τουριστικό κλάδο δεν υπάρχουν διαθέσιμες μελέτες περίπτωσης για κρίσεις ανάλογου μεγέθους και διάρκειας, από τις οποίες θα μπορούσαμε να αντλήσουμε σαφή συμπεράσματα ή συγκρίσιμες πρακτικές για την αντιμετώπιση της κρίσης του νέου κορονοϊού. “Για το λόγο αυτό, διεθνώς, ο ακαδημαϊκός κόσμος και οι ερευνητές του τουρισμού τηρούν στάση αναμονής και αξιοποιούν την τρέχουσα περίοδο που είναι σε ισχύ τα μέτρα κοινωνικής απομόνωσης για να προσδιορίσουν τις ερευνητικές ανάγκες της επόμενης του κορονοϊού ημέρας, αλλά και να αναπτύξουν αξιόπιστες και έγκυρες μεθοδολογίες έρευνας, οι οποίες θα δίνουν αξιοποιήσιμες απαντήσεις και κατευθύνσεις για την έξοδο της τουριστικής βιομηχανίας από την υπό εξέλιξη κρίση”.

πηγή traveldailynews.gr